Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημόσια υποστήριξη διατριβών της Σ.Κομπότη και Τ.Δελή στις 12/7/2010
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


1. Ανακοινώνεται ότι η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Σοφίας Κομπότη με θέμα: «Διανοητική Ιδιοκτησία, Μεταφορά Τεχνολογίας και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: Η περίπτωση της Ελλάδας.» θα πραγματοποιηθεί την Δεύτερα, 12/7/2010, ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο Κ, 3ος όροφος).


2. Ανακοινώνεται ότι η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ταξιάρχη Δελή με θέμα: «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κίνα» θα πραγματοποιηθεί την Δεύτερα, 12/7/2010, ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο Κ, 3ος όροφος).


Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.