Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διόρθωση για το μάθημα Θρησκεία και πολιτική ιδεολογία - Eξεταστική Σεπτεμβρίου 2009-2010
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Το μάθημα Θρησκεία και πολιτική ιδεολογία του Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνου που διδάσκει ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Σταματόπουλος είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 25/8/2010 ώρα 17.00-19.00 στην αίθουσα 16 και όχι για τις 25/9/2010 όπως εκ παραδρομής γράφτηκε αρχικά.