Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αναβολές στις εξετάσεις δύο μαθημάτων για την Τετάρτη 8/9/2010
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Αναβάλλεται η εξέταση των μαθημάτων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8/9.

Η εξέταση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί μετά την 15η/9 σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σύντομα.