ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Ακαδημαϊκά

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχος Β/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων για το ακ.έτος 2010-11 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr).Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας έχουν ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται στα μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους.Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ' ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr  για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους. Πληροφορίες για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δηλώσεων/διανομών συγγραμμάτων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λαμβάνουν από τις ανακοινώσεις της κάθε γραμματείας.Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών.  Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να τροποποιήσουν τη δήλωση συγγραμμάτων στο «ΕΥΔΟΞΟΣ» ή να επιστρέψουν τα παραληφθέντα συγγράμματα που δεν δικαιούνται.

Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στο email: booksupport@uom.gr. Στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της νέας υπηρεσίας.Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Τμήματος ή στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr  ή 801-11-13600)


ΠΡΟΣΟΧΗ !!!


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ


Από 1/12/2015 για τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ, ισχύει ο νέος κωδικός πρόσβασης που επιλέξατε κατά τη διαδικασία εγγραφής στο ανανεωμένο Ακαδημαϊκό Μητρώο (υπηρεσία uregister.uom.gr) ο οποίος δεν ταυτίζεται πλέον κατ’ ανάγκη με αυτόν που χρησιμοποιείτε για τις Ιδρυματικές Υπηρεσίες (Compus, Student’s Web, κ.α.).


· Εάν έχετε κάνει τη διαδικασία εγγραφής και ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε για τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία mypassword.uom.gr, και να ακολουθήσετε το σύνδεσμο «Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου» (βλ. εικόνα), δεδομένου ότι έχετε αποδεχθεί την αποθήκευση του κινητού τηλεφώνου και της e-mail διεύθυνσής σας κατά την εγγραφή σας. Στη συνέχεια θα χρειαστεί απλά να διαβάσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα λάβετε στο μέσο (SMS ή e-mail) που θα επιλέξετε.


· Εάν δεν κάνει τη διαδικασία εγγραφής, θα πρέπει να συνδεθείτε στη σελίδα https://uregister.uom.gr/ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες, επιλέγοντας "Είμαι φοιτητής και έχω κωδικούς". Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχετε ένα νέο λογαριασμό για την πρόσβαση στις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες με το ίδιο Όνομα Χρήστη που χρησιμοποιείτε έως τώρα στις Ιδρυματικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και τον Κωδικό Πρόσβασης που θα εισάγετε (εάν επιλέξετε έναν από τους προτεινόμενους κωδικούς του συστήματος φροντίστε να τον απομνημονεύσετε). Αναλυτικές οδηγίες είχαν σταλεί με e-mail σε όλους τους φοιτητές.