Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Η ορκωμοσία του τμ. Εφ.Πλ. στις 11/11/2010
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η ορκωμοσία του τμ.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ θα γίνει την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 ώρα 12.00 στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Προσέλευση μόνο φοιτητών στην αίθουσα ώρα 11.30.

Από τη Γραμματεία