Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι τοΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη :

-Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ».

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 901/17-9-2010 τ. Γ΄.

΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 5-12-2010.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310 891376 & 375, fax: 2310 891377.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
------------

*********************************************************************

Μέλη εκλεκτορικού σώματος όπως ορίσθηκαν με την αρίθμ. 4622/19-4-2011 Πρυτανική Πράξη όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 5022/16-5-2011 τροποιητική Πρυτανική Πράξη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Χαράλαμπος Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ  

 1. Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  ΦΕΚ Διορ.: 929/15-11-07 τ. Γ΄  
 2. Χάγκεν Φλάϊσερ, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανικός Πολιτισμός – Νεώτερη Γερμανική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. ΦΕΚ Διορ.: 259/21-10-2003 τ. ΝΠΔΔ     
 3. Βασίλειος Γούναρης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Νεότερων Χρόνων.  ΦΕΚ Διορ.:  236/30-3-2009 τ. Γ΄
 4. Απόστολος Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Ιωαννίνων. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού. ΦΕΚ Διορ.: 74/5-4-2005 τ. ΝΠΔΔ        
 5. Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. ΦΕΚ Διορ.: 215/4-12-97 τ. ΝΠΔΔ   
 6. Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν/μίου Πελοποννήσου. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Νεοελληνικής Παιδείας και Κοινωνίας. ΦΕΚ Διορ.:  78/23-3-2004 τ. ΝΠΔΔ
 7. Αρετή Τούντα - Φεργάδη, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου. Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Διπλωματική Ιστορία με έμφαση στην περίοδο του μεσοπολέμου.ΦΕΚ Διορ.:1141/30-11-10 τ. Γ΄ 
 8. Προκόπης Παπαστράτης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου.Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (20ος αιώνας). ΦΕΚ Διορ.: 926/6-10-08 τ. Γ΄     
 9. Κων/νος Χατζόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. ΦΕΚ Διορ.: 94/30-4-2002 τ. ΝΠΔΔ                                               
 10. Γιάννα Κατσόβσκα - Μαλιγκούδη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και       Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Πολιτισμός των Σλαβικών Λαών. ΦΕΚ Διορ.:  235/20-9-05 τ. ΝΠΔΔ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία. ΦΕΚ Διορ.: 239/7-10-04 τ. ΝΠΔΔ    
 2. Αντώνιος Λιάκος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας. ΦΕΚ Διορ.: 119/14-10-94 τ. ΝΠΔΔ   
 3. Γεώργιος Αναστασιάδης, Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία. ΦΕΚ Διορ.: 66/16-4-98 τ. ΝΠΔΔ    
 4. Στέφανος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου. Γνωστικό Αντικείμενο: Νεώτερη Ελληνική Ιστορία. ΦΕΚ Διορ.: 122/8-7-98 τ. ΝΠΔΔ  
 5. Όλγα – Αναστασία Κατσιαρδή - Hering, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Νέου Ελληνισμού από το 1453 έως την Ελληνική Επανάσταση    

ΦΕΚ Διορ.: 103/13-5-2003 τ. ΝΠΔΔ     

 1. Σοφία Βούρη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης με Έμφαση στην Ιστορία της Εκπαίδευσης του Υπόδουλου Ελληνισμού  

ΦΕΚ Διορ.: 211/24-8-2005 τ. ΝΠΔΔ    

 1. Αγγελική – Χαρίκλεια Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Παν/μίου. Γνωστικό Αντικείμενο: Ναυτιλιακή Ιστορία. ΦΕΚ Διορ.: 1058/3-11-2010 τ. Γ΄   
 2. Γεώργιος Κόκκινος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αιγαίου. Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και η διδακτική της. ΦΕΚ Διορ.: 156/2-3-2010 τ. Γ΄    

 *********************************************************************

Για τον ορισμό τριμελούς έχει αποσταλεί στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος πρόσκληση για την Τρίτη   31-5-2011, ώρα 1:30.

*****************************************************************

Κατόπιν της αρίθμ. 26/31-05-2011 συνεδρίασής του (ανωτέρω Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα του Τμήματός μας) Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματός μας και της αρίθμ. 5497/9-6-2011 Πρυτανικής Πράξης ορίστηκε η κατωτέρω Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή:

 

1.      Βασίλειος Γούναρης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης  

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Νεότερων Χρόνων   

ΦΕΚ Διορ.: 236/30-3-2009 τ. Γ΄  

 

2.      Χάγκεν Φλάϊσερ, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών  

Γνωστικό Αντικείμενο:  Γερμανικός Πολιτισμός – Νεώτερη Γερμανική και Ευρωπαϊκή Ιστορία   

ΦΕΚ Διορ.: 259/21-10-2003 τ. ΝΠΔΔ

 

3.      Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης  

Γνωστικό Αντικείμενο:  Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 

ΦΕΚ Διορ.:  929/15-11-2007 τ. Γ΄ 

 

*****************************************************************

 

 

 

 ******************************************************************

  Επειδή  αποχώρησε αυτοδίκαια από την υπηρεσία την 31/8/2011 (ΦΕΚ 382/16-6-2011) ο κ. Χάγκεν Φλάϊσερ, πρώην Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών και  τακτικό μέλος του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 4622/19-4-2011 Πρυτανική Πράξη για την κρίση υποψηφίων στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος μας με γνωστικό αντικείμενο: «Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης», αντικαταστάθηκε από το 1ο αναπληρωματικό μέλος κ. Γεώργιο Μαργαρίτη, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του   Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης  με Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία    ΦΕΚ Διορ.: 239/7-10-04 τ. ΝΠΔΔ.

******************************************************************

Με την αρίθμ. 408/20-12-2011 πρόσκληση κλήθηκαν τα μέλη του εκλεκτορικού, της τριμελούς και της Γ.Σ. του Τμήματος να προσέλθουν στην κοινή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών   &   Ανατολικών  Σπουδών,   που   θα   γίνει   την  Πέμπτη    19/1/2012,    ώρα   12 : 00   μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος με θέμα την Κρίση υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης».

******************************************************************
Στην αρίθμ. 13/19-1-2012 κοινή συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και της Γ.Σ. του Τμήματος εξελέξει παμψηφεί η κ. Ειρήνη Λαγάνη.