Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία πλήρωσης Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη :- Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ».Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1066/31-12-2009 τ. Γ΄.΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 18-3-2010.Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310 891376 & 375, fax: 2310 891377. Ο ΠρύτανηςΚαθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ*****************************************************(Η προκήρυξη έχει λήξει στις 18/03/2010)*****************************************************

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Όπως ορίστηκαν με την αρίθμ. 2370/7-12-2010 Πρυτανική Πράξη μετά από την αρίθμ. 5/29-9-2010 απόφαση της ΠΓΣ ΕΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ και την αρίθμ.  5/23-11-2010 απόφαση της Συγκλήτου Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 

1.      Ιωάννης Τζιώνας, Αν. Καθηγητής  του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:  Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση   

ΦΕΚ Διορισμού:  219/3-4-2007 τ. Γ΄

 

2.      Σοφία Δεληπάλλα, Αν. Καθηγήτρια  του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:  Μικροοικονομία – Βιομηχανική Οργάνωση  

ΦΕΚ Διορισμού:  443/11-6-2009 τ. Γ΄ 

 

3.      Owen-Andrew O’ Donnnell, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Οικονομικά  

ΦΕΚ Διορισμού: 443/11-6-2009 τ. Γ΄    

 

4.      Χαράλαμπος Παπαπανάγος, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:  Αγορές εργασίας και μετανάστευση σε οικονομίες μετάβασης   

ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29-12-2008 τ. Γ΄       

 

5.      Δημήτριος Κυρκιλής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:  Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια   

ΦΕΚ Διορισμού: 361/21-4-2008 τ. Γ΄        

 

6.      Ευτυχία Βουτυρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη 

ΦΕΚ Διορισμού: 188/21-10-1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.        

 

7.      Νικόλαος Μαραντζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:  Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες   

ΦΕΚ Διορισμού: 481/25-6-2009 τ. Γ΄       

 

8.      Ειρήνη Λαγάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:  Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης

ΦΕΚ Διορισμού: 62/9-3-2006 τ. Ν.Π.Δ.Δ.       

 

9.      Ιωάννης Αρμακόλας, Λέκτορας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:  Συγκριτική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη   

ΦΕΚ Διορισμού:  467/7-6-2010 τ. Γ΄       

 

10. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της ΝΑ Ευρώπης    

ΦΕΚ Διορισμού: 51/28-1-2010 τ. Γ΄        

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

  

1.      Ελευθέριος Σκαλίδης, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού: 140/22-8-1986 τ. ΝΠΔΔ

2.       Ανθούλα Παπαδοπούλου,  Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο    

ΦΕΚ Διορισμού:  598/26-6-2008 τ. Γ΄

 

3.      Ευμορφία Τζίβα,  Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού:  1034/7-11-2008 τ. Γ΄

 

4.      Χρήστος Μαστροκώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης 

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού: 294/2-5-2007 τ. Γ΄

 

5.      Ιωάννης Ρόκας, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού: 67/16-4-1998 τ. ΝΠΔΔ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 

1.      Φώτιος Σιώκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας  

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική Πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη    

ΦΕΚ Διορισμού: 621/6-8-2009 τ. Γ΄

 

2.      Νικόλαος Ραπτόπουλος, Λέκτορας Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας 

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή    

ΦΕΚ Διορισμού: 761/7-9-2009 τ. Γ΄  

3.      Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος  Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμική Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη    

ΦΕΚ Διορισμού:   621/6-8-2009 τ. Γ΄    

 

4.      Χρήστος Παρασκευόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος  Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις: Πολιτικές Ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη       

ΦΕΚ Διορισμού: 621/6-8-2009 τ. Γ΄         

 

5.      Παναγιώτης Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος  Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Πολιτική στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη       

ΦΕΚ Διορισμού: 305/22-10-2004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.        

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 

1.      Ουρανία Αγγελίδου - Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης   

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού: 238/11-8-2006  τ. ΝΠΔΔ

 

2.      Ελένη Οικονόμου - Γκοργκίνα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού: 307/10-4-2008 τ. Γ΄ 

 

3.      Θωμάς Χατζηγάγιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας 

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο με Ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο  

ΦΕΚ Διορισμού: 207/3-9-2004 τ. ΝΠΔΔ

 

4.      Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης 

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού:  539/6-6-2008 τ. Γ΄

 

5.      Γεωργία Μπεχρή - Κεχαγιόγλου,  Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού: 16/31-1-2001 τ. ΝΠΔΔ  

 

 ***************************************************************************ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΜε την αρίθμ. 3941/8-3-2011 Πρυτανική Πράξη και ύστερα από: Α) την αρίθμ. 19/9-2-2011 αποφαση της ΠΓΣΕΣ του Τμήματος και Β) την αρίθμ. 10/25-2-2011 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου ανασυγκροτήθηκε το ανωτέρω εκλεκτορικό σώμα και στην θέση του κ. Ιωάννη Ρόκα, Καθηγητή του Τμήματος ΟΔΕ του Οικονομικόύ Πανεπιστημίου Αθηνών ορίστηκε ως τακτικό εξωτερικό μέλος η κα.:Σταματία Κορδή- Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο" ΦΕΚ Διορισμού 307/10-4-2008 τ.Γ΄. **************************************************************************

Σύμφωνα με την αρ. 21/6-4-2011 απόφαση του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματός μας και την αρ. 4492/14-4-2011 Πρυτανική Πράξη, ορίσθηκε Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1. Ελευθέριο Σκαλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Λογ. και Χρ/κής του Παν/μίου Μακεδονίας  2.Ουρανία Αγγελίδου - Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.  & 3. Ιωάννη Τζιώνα, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Β. Σ. Α. Σ. του Παν/μίου Μακεδονίας   **************************************************************************

      

         H κοινή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών   &   Ανατολικών  Σπουδών,  με θέμα την κρίση των υποψηφίων για την θέση, θα   γίνει   την  Παρασκευή 8/6/2012 και  ώρα   12 : 30 μ.  μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (αιθ. 335 Κτίριο Κ, 3ος όροφος).

**************************************************************** 

Με την αρίθμ. 753/17-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος, προσκλήθηκαν τα μέλη της ΓΣ και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών   &   Ανατολικών  Σπουδών, σε κοινή συνεδρίαση την  Τετάρτη 5/6/2013   ώρα   1 : 30   μ. μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος με θέμα: Επανάληψη διαδικασίας εκλογής, κατόπιν αναπομπής με την αρίθμ 877/18-10-2012 απόφαση του Πρύτανη και του αρίθμ. Φ 122.2/36/3523/Β2/10-1-2013 εγγράφου του ΥΠΑΙΘΠΑ, για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο».

Επίσης με το αρίθμ. 766/28-5-2013 έγγραφο το Προέδρου διαβιβάστηκε στα μέλη των ανωτέρω σωμάτων η αρίθμ 766/28-5-2013 επιστολή που κατέθεσε η υποψήφια κ. Αικατερίνη Καλλιαρέκου μαζί με τα συνημμένα αντίγραφα πρυτανικών πράξεων πρόσληψης που κατέθεσε.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Με την αρίθμ. 753/15-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου του τμήματος προσκαλούνται  τα μέλη του εκκλεκτορικού σώματος σε συνεδρίαση την Τετάρτη 5/6/2013 για την επανάληψη της διαδικασίας της κρίσης για την πλήρωση της θέσης Λέκτορα.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Στην αρίθμ. 19/5-6-2013 κοινή συνεδρίαση της Γ.Σ. του Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος επανεκλέγθηκε η κ. Αικατερίνη Καλλιαρέκου.**************************************************************************Στην αρίθμ. 21/8-6-2012 κοινή συνεδρίαση της ΓΣ και του εκλεκτορικού σώματος εξελέγη η κ. Αικατερίνη Καλλιαρέκου με εννέα θετικές ψήφους μία λευκή και μία κατά.

 *********************************************************************

Με την αρίθμ 877/18-10-2012 απόφαση του Πρύτανη και κατόπιν  άσκησης του προβλεπόμενου νομικού ελέγχου ο φάκελος της εκλογής αναπέμφθηκε στο Τμήμα για επανάληψη της διαδικασίας.

*********************************************************************

Με την αρίθμ. 487/28-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος προσκλήθηκαν τα μέλη του εκλεκτορικού και της ΓΣ του Τμήματος σε κοινή συνεδρίαση με θέμα:  Επανάληψη διαδικασίας εκλογής, κατόπιν αναπομπής με την αρίθμ 877/18-10-2012 απόφαση του Πρύτανη, για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο» την Τετάρτη 12/12/2012   ώρα   9 : 30 π.  μ.

 

Με την αρίθμ. 502/5-12-2012 επιστολή του Προέδρου του Τμήματος αναβλήθηκε η ανωτέρω συνεδρίαση.

**********************************************************************

Με την αρίθμ. 607/11-2-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος προσκλήθηκαν τα μέλη του εκλεκτορικού και της ΓΣ του Τμήματος σε κοινή συνεδρίαση με θέμα: Επανάληψη διαδικασίας εκλογής, κατόπιν αναπομπής με την αρίθμ 877/18-10-2012 απόφαση του Πρύτανη και του αρίθμ. Φ 122.2/36/3523/Β2/10-1-2013 εγγράφου του ΥΠΑΙΘΠΑ, για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο». Την Τετάρτη 27/2/2013 ώρα 12:00 μ.

 Με την αρίθμ. 638/21-2-2013 επιστολή του Προέδρου του Τμήματος αναβλήθηκε η ανωτέρω συνεδρίαση.

********************************************************************

Με την αρίθμ. 753/17-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος, προσκλήθηκαν τα μέλη της ΓΣ και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών   &   Ανατολικών  Σπουδών, σε κοινή συνεδρίαση την  Τετάρτη 5/6/2013   ώρα   1 : 30   μ. μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος με θέμα: Επανάληψη διαδικασίας εκλογής, κατόπιν αναπομπής με την αρίθμ 877/18-10-2012 απόφαση του Πρύτανη και του αρίθμ. Φ 122.2/36/3523/Β2/10-1-2013 εγγράφου του ΥΠΑΙΘΠΑ, για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο».

Επίσης με το αρίθμ. 766/28-5-2013 έγγραφο το Προέδρου διαβιβάστηκε στα μέλη των ανωτέρω σωμάτων η αρίθμ 766/28-5-2013 επιστολή που κατέθεσε η υποψήφια κ. Αικατερίνη Καλλιαρέκου μαζί με τα συνημμένα αντίγραφα πρυτανικών πράξεων πρόσληψης που κατέθεσε.