Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"Μακροοικονομική Πολιτική με Έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Πληροφορίες: Δ. Κατσούκας Θεσσαλονίκη: 1/11/2011

Τηλέφωνο: 891376 Αρ. Πρωτ.: 121

Fax: 2310 891 377

E-mail: katsukas@uom.gr

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Προσωρινής

Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού

Εκλεκτορικού Σώματος

(ως συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ:

κ. Φώτιο Σίωκη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην κοινή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, που θα γίνει την Παρασκευή 26/112010, ώρα 11 30 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (αιθ. 335 Κτίριο Κ, 3ος όροφος).

Συνημμένα σας στέλνουμε την από 22/10/2010 Εισηγητική Έκθεση καθώς και το βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών του μόνου υποψήφιου κ. Φώτιου Σιώκη.

Με τιμή

Ο Προσωρινός Πρόεδρος

του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Νικόλαος Μαραντζίδης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κρίση υποψηφίου για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Πολιτική με Έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη».

<BR clear=all>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Χαράλαμπος Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 2. Ευτυχία Βουτυρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 3. Δημήτριος Κυρκιλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 4. Ειρήνη Λαγάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 5. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 6. Ιωάννης Τζιώνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 7. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Γεώργιος Χορταρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

ΦΕΚ Διορ.: 425/21-11-2006 τ. Γ΄

 1. Γεώργιος Μακρής1, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

ΦΕΚ Διορ.: 1046/30-12-2009 τ. Γ΄

 1. Δημήτριος Χατζηνικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 236/16-04-2007 τ. Γ΄

 1. Παναγιώτης Λιαργκόβας1, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 949/26-11-2009 τ. Γ΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Μωυσής Σιδηρόπουλος1, Καθηγητής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική Ανάλυση

ΦΕΚ Διορ.: 592/30-7-2009 τ. Γ΄

 1. Ιωάννης Μουρμούρας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομικά Ανοιχτής Οικονομίας

ΦΕΚ Διορ.: 96/01-05-2002 τ. ΝΠΔΔ

 1. Νικόλαος Απέργης, Καθηγητής του Τμήματος Χρηματ/κης και Τραπεζικής Διοικητικής του Παν/μίου Πειραιώς

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική.

ΦΕΚ Διορ.: 62/9-3-2006 τ. ΝΠΔΔ

 1. Αθηνά Ζερβογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική και Νομισματική Θεωρία.

ΦΕΚ Διορ.: 267/1-11-01 τ. ΝΠΔΔ

Πίνακας αποδεκτών για Κοινοποίηση:

 • Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πρόεδρο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Πρόεδρο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

1 = Μέλη της 3-μελούς εισηγητικής επιτροπής<BR clear=all>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2010-2011

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Μαραντζίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος

2. Παπαπανάγος Χαράλαμπος, Καθηγητής,

3. Βουτυρά Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

4. Δεληπάλλα Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

5. Καιρίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια EEΣ)

6. Κυρκιλής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

7. Λαγάνη Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

8. O’ Donnell Owen-Andrew, Αναπληρωτής Καθηγητής,

9. Τζιώνας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

10. Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

11. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια)

12. Παππάς Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής,

13. Παρασκευόπουλος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής,

14. Σιώκης Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής,

15. Σταματόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια)

16. Τσιτσελίκης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής,

17. Αναγνώστου Διαμάντω, Λέκτορας, (σε άδεια κ-λ-μ)

18. Αρμακόλας Ιωάννης, Λέκτορας,

19. Ραπτόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε. Ε. ΔΙ. Π. (Ι)

20. Δημητριάδου Δέσποινα, Τακτικό μέλος

ή Τρακάδας Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε. Τ. Ε. Π.

21. Δάνης Ευάγγελος, Τακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

22. Γεωργιάδης Βασίλειος, Τακτικό μέλος

ή Τσιορβάλας Συμεών , Αναπληρωματικό μέλος

23. Παπαδοπούλου Ανατολή, Τακτικό μέλος

ή Κουρτιάν Γιάννης, Αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

24. Περσάκη Ιφιγένεια , Τακτικό μέλος

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΣΤΗΝ ΑΡ. 10/26-11-2010 ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Που αφορούσε την κρίση του μοναδικού υποψηφίου  κ. Φώτιου Σιώκη είχαμε το εξής αποτέλεσμα  Στα έντεκα (11) μέλη του εκλεκτορικού σώματος είχαμε έντεκα (11) παρόντα και δέκα (10) θετικές ψήφους και μία (1) λευκή. Συνεπώς κ. Φώτης Σιώκης εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Πολιτική με Έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη».  <o:p></o:p>