Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ κ.κ.

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και

ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»


Ημερομηνία σύγκλισης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό εκλεκτορικού σώματος: 2/23-9-10


Εκλεκτορικό σώμα

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


1.

ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5-08

τ. Γ'

3.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ

Καθηγήτρια


Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

45/6-2-04

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06

τ. Γ'

5.

ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική Επιχειρησιακή ΄Ερευνα -Μαθηματικός Προγρ/σμός

29/6-3-97

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Καθηγητής


Στατιστική-Ανάλυση Δεδομένων

96/29-5-95

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

8.

ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06

τ. Γ΄

9.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06

τ. Γ'

10.

ΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

452/4-12-06

τ. Γ'

ΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06

τ. Γ΄

4.

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08

τ. Γ΄

5.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06

τ. Γ'


ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


1.

ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικ/κής Επιστ

ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Μικροοικονομική, Αγροτική Οικονομική, θέματα ΕΟΚ

42/28-3-90

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικ. & Ανάπτ

Παν. Αθηνών

Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη

140/20-6-03

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής

Τμ. Αγρ. Οικ. & Ανάπτ.

Γεωπ. Παν. Αθ.

Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον Αγροτικό Τομέα

219/3-4-07

τ. Γ΄

4.

ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Καθηγητής

Τμ. Οικ. Επιστ.

Παν. Πατρών

Μικροοικονομική Ανάλυση, Ζήτηση, Προσφορά κ.λ.π. Αγροτικών Προϊόντων

140/25-8-97

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Αγρ. Οικ. & Ανάπτ.

Γεωπ. Παν. Αθ.

Γεωργική Οικονομική-Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής

161/23-7-02

τ. Ν.Π.Δ.Δ.


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


1.

ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικ. Επιστ.

ΠΑΜΑΚ

Αγροτική Οικονομική

16/22-1-02

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικ. Επιστ.

ΠΑΜΑΚ

Εφηρμοσμένη Μικροοικονομία

16/22-1-02

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Ναυτιλίας & Επιχ. Υπηρ.

Παν. Αιγαίου

Εφαρμοσμένη Οικονομική

219/3-4-07

τ. Γ'

4.

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικιακής Οικ. & Οικολ.

Παν. Χαροκόπειο

Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση

219/3-4-07

τ. Γ'

5.

ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικ. Επιστ.

Παν. Αθηνών

Αγροτική Οικονομική και Αγροτική Ανάπτυξη

154/4-10-99

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.

ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Διεθνών & Ευρ. Οικ. Σπουδ.

ΟΠΑ

Οικονομικά Αντικείμενα με έμφαση στο Αντικείμενο της Γεωργικής Πολιτικής και των Ποσοτικών Μεθόδων Ανάλυσης

236/20-9-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Γεωπονικής Σχ.

ΑΠΘ

Αγροτική Πολιτική

215/4-12-97

τ. Ν.Π.Δ.Δ.


Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 10/8-11-10


(στη ανωτέρω συνεδρίαση δε συμπεριλήφθησαν στο εκλεκτορικό σώμα οι κ.κ. Σπαθής Παύλος, τακτικό μέλος και Χονδρογιάννης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, λόγω του ότι είχαν ήδη οριστεί εξωτερικοί εκλέκτορες σε άλλα δύο (2) Εκλεκτορικά Σώματα/σε Εισηγητικές Επιτροπές άλλων ΑΕΙ, (εκτός του Πανεπιστημίου τους).


Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή:


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


1.

ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικ. Επιστ.

ΠΑΜΑΚ

Αγροτική Οικονομική

16/22-1-02

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Οικ. Επιστ.

Παν. Αθηνών

Αγροτική Οικονομική και Αγροτική Ανάπτυξη

154/4-10-99

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5-08

τ. Γ'Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης επιτροπής: 28-03-2011

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού

Σώματος του Τμήματος για την κρίση: 19-05-2011

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: κανείς

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: εννέα (9)

Σύνολο αρνητικών ψήφων: εννέα (9)