Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»


Ημερομηνία σύγκλισης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό εκλεκτορικού σώματος: 2/23-9-10


Εκλεκτορικό σώμα

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


ΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

  1.  

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Δεδομένων

96/29-5-95

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική Επιχειρησιακή ΄Ερευνα - Μαθηματικός Προγρ/σμός

29/6-3-97

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06

τ. Γ'

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08

τ. Γ΄

ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

452/4-12-06

τ. Γ'

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

45/6-2-04

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06

τ. Γ'

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5-08

τ. Γ'ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06

τ. Γ΄

2.

ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06

τ. Γ΄

4.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06 τ. Γ'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.

ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Μαθηματικών

Παν. Πατρών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Διαφορικές Εξισώσεις ή Πιθανότητα ή Στατιστική ή Αριθμητική Ανάλυση

154/6-12-93

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΡΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Τμ. Δημοτ. Εκπ.
Παν. Αθηνών

Μαθηματικά

135/31-5-00

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Καθηγητής
Τμ. Δημοτ. Εκπ.
ΔΠΘ

Μαθηματικά

83/21-5-96

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Τμ. Οικ. Επιστ.
Παν. Αθηνών

Μαθηματικά-Πληροφορική

67/31-1-07

τ. Γ'

5.

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Τμ. Γενικό Πολυτ. Κρήτης

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

59/21-4-97

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.

ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής Τμ. Γενικό Γεωπ. Παν. Αθ.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

147/22-6-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καθηγητής Τμ. Μαθηματικών Παν. Πατρών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

46/8-3-80

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής Τμ. Μαθηματικών Παν. Κρήτης

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική

171/2-12-92

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

ΠΑΓΓΕ-ΛΕΚΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Καθηγήτρια Τμ. Παιδ. Νηπιαγ.
Παν. Ιωαννίνων

Πληροφορική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

397/30-4-08

τ. Γ'

5.

ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής
Τμ. Γενικό Παν. Πατρών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, συμπεριλαμβανομένης της Στατιστικής, για Μηχανικούς

82/23-5-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.

ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής Τμ. Στατιστικής ΟΠΑ

Μαθηματικά

100/9-5-03

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

ΠΑΠΑΣΧΟΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ

Καθηγητής Τμ. Μηχ. Περιβ.
ΔΠΘ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στη Μηχανική Περιβάλλοντος

64/9-3-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

8.

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Καθηγητής Τμ. Γενικό Παν. Πατρών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στη χρήση Μαθηματικών & Υπολογιστικών Μεθόδων, στην Επίλυση Φυσικών και Μηχανικών Προβλημάτων του Γενικότερου Ενδιαφέροντος του Μηχανικού

21/5-2-96

τ. Ν.Π.Δ.Δ.
Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 11/8-11-10


(στη ανωτέρω συνεδρίαση δε συμπεριλήφθηκε στο εκλεκτορικό σώμα ο κ. Κουτρουβέλης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος, λόγω του ότι βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδειαΤριμελής Εισηγητική Επιτροπή:


ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.

ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Τμ. Μαθηματικών

Παν. Πατρών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Διαφορικές Εξισώσεις ή Πιθανότητα ή Στατιστική ή Αριθμητική Ανάλυση

154/6-12-93

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής
Τμ. ΓενικόΓεωπ. Παν. Αθ.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

147/22-6-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής
Τμ. Γενικό
Πολυτ. Κρήτης

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

59/21-4-97

τ. Ν.Π.Δ.Δ.


Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής επιτροπής: 08-01-2011

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού

Σώματος του Τμήματος για την κρίση: 18-02-2011

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Στεφανίδης Γεώργιος

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: 13

Σύνολο θετικών ψήφων: 13