Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμική Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


Θεσσαλονίκη: 22/11/2010
Αρ. Πρωτ.: 445Πληροφορίες:
Δ. Κατσούκας
Τηλέφωνο: 891376
Fax: 2310 891 377
E-mail: katsukas@uom.gr

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος

(ως συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ:

κ. Κων/νο Τσιτσελίκη


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην κοινή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, που θα γίνει την …Τρίτη……… 21/12/2010, ώρα 9 : 30 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (αιθ. 335 Κτίριο Κ, 3ος όροφος).

Συνημμένα σας στέλνουμε την από 19/11/2010 Εισηγητική Έκθεση καθώς και το βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών του μόνου υποψήφιου κ. Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη.

Με τιμή

Ο Προσωρινός Πρόεδρος

του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Νικόλαος Μαραντζίδης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κρίση υποψηφίου για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμική Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Χαράλαμπος Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 2. Ευτυχία Βουτυρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 3. Δημήτριος Κυρκιλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 4. Ειρήνη Λαγάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 5. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 6. Ιωάννης Τζιώνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 7. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Αντώνιος Μπρεδήμας, Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

ΦΕΚ Διορ.: 130/17-7-98 τ. ΝΠΔΔ

 1. Στυλιανός Περράκης, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πάντειου Πανεπιστημίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

ΦΕΚ Διορ.: 6/13-01-2003 τ. ΝΠΔΔ

 1. Παρασκευή Νάσκου - Περράκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί

ΦΕΚ Διορ.: 238/11-08-2006 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

ΦΕΚ Διορ.: 92/09-05-2001 τ. ΝΠΔΔ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Χαριτίνη Δίπλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

ΦΕΚ Διορ.: 116/23-05-2005 τ. ΝΠΔΔ

Πίνακας αποδεκτών για Κοινοποίηση:

 • Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πρόεδρο του Νομικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
 • Πρόεδρο του Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πάντειου Πανεπιστημίου
 • Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πρόεδρο του Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2010-2011

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Μαραντζίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος

2. Παπαπανάγος Χαράλαμπος, Καθηγητής,

3. Βουτυρά Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

4. Δεληπάλλα Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

5. Καιρίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια EEΣ)

6. Κυρκιλής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

7. Λαγάνη Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

8. O’ Donnell Owen-Andrew, Αναπληρωτής Καθηγητής,

9. Τζιώνας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

10. Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

11. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια)

12. Παππάς Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής,

13. Παρασκευόπουλος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής,

14. Σιώκης Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής,

15. Σταματόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια)

16. Τσιτσελίκης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής,

17. Αναγνώστου Διαμάντω, Λέκτορας, (σε άδεια κ-λ-μ)

18. Αρμακόλας Ιωάννης, Λέκτορας,

19. Ραπτόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε. Ε. ΔΙ. Π. (Ι)

20. Δημητριάδου Δέσποινα, Τακτικό μέλος

ή Τρακάδας Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε. Τ. Ε. Π.

21. Δάνης Ευάγγελος, Τακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

22. Γεωργιάδης Βασίλειος, Τακτικό μέλος

ή Τσιορβάλας Συμεών , Αναπληρωματικό μέλος

23. Παπαδοπούλου Ανατολή, Τακτικό μέλος

ή Κουρτιάν Γιάννης, Αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

24. Περσάκη Ιφιγένεια , Τακτικό μέλος

**************************************************************************

ΣΤΗΝ ΑΡ. 13/21-12-2010 ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Που αφορούσε την κρίση του μοναδικού υποψηφίου  κ. Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη είχαμε το εξής αποτέλεσμα  Στα έντεκα (11) μέλη του εκλεκτορικού σώματος είχαμε έντεκα (11) παρόντα και ένδεκα (11) θετικές ψήφους. Συνεπώς κ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης εκλέγεται ομόφωνα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμική Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».  <o:p></o:p>