Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ανακοινοποίηση στο ορθό
Θεσσαλονίκη: 1/12/2010
Αρ. Πρωτ.: 465 

Πληροφορίες:
Δ. Κατσούκας
Τηλέφωνο: 891376
Fax: 2310 891 377
E-mail: katsukas@uom.gr

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος (ως συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ:

κα. Ευτυχία Βουτυρά

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην κοινή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, που θα γίνει την Τρίτη 21/12/2010, ώρα 11 : 30 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (αιθ. 335 Κτίριο Κ, 3ος όροφος).

Συνημμένα σας στέλνουμε την από 23/11/2010 Εισηγητική Έκθεση καθώς και το βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών της μόνης υποψήφιας κ. Ευτυχίας Βουτυρά.

Με τιμή

Ο Προσωρινός Πρόεδρος

του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Νικόλαος Μαραντζίδης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κρίση υποψηφίου για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Χαράλαμπος Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Λαογραφία

ΦΕΚ Διορ.: 74/5-4-2005 τ.ΝΠΔΔ

 1. Γιάννα Κατσόβσκα – Μαλιγκούδη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Πολιτισμός των Σλαβικών Λαών.

ΦΕΚ Διορ.: 235/20-9-05 τ. ΝΠΔΔ

 1. Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ανθρωπολογία και Εθνογραφία της Ελλάδας

ΦΕΚ Διορ.: 298/4-5-07 τ. Γ΄

 1. Χαράλαμπος Κασίμης, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Κοινωνιολογία.

ΦΕΚ Διορ.: 165/11-7-2003 τ. ΝΠΔΔ

 1. Μαρία Πετμεζίδου – Τσουλουβή, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Πολιτική

ΦΕΚ Διορ.: 59/3-4-98 τ. ΝΠΔΔ

 1. Μαρία Κούση – Λεκάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

ΦΕΚ Διορ.: 5/17-1-2000 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδεσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού

ΦΕΚ Διορ.: 215/4-12-97 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κων/νος Χατζημιχάλης, Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Παν/μίου.

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Γεωγραφία και Τοπική Ανάπτυξη.

ΦΕΚ Διορ.: 164/9-9-98 τ. ΝΠΔΔ

 1. Τριανταφυλλιά Λεοντίδου, Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

ΦΕΚ Διορ.: 189/29-8-2002 τ. ΝΠΔΔ

10. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Παντείου Πανεπιστημίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ανθρωπολογία

ΦΕΚ Διορ.: 237/2-8-00 τ. ΝΠΔΔ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Εθνογραφία Παραδοσιακής Μουσικής)

ΦΕΚ Διορ.: 67/31-01-07 τ. Γ’

 1. Σοφία Δασκαλοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/μίου Κρήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της συγγένειας.

ΦΕΚ Διορ.: 127/20-6-01 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κωνσταντούλα Μπάδα-Τσομώκου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Λαογραφία

ΦΕΚ Διορ.: 74/5-4-05 τ. ΝΠΔΔ

 1. Βασιλική Ρόκου, Καθηγήτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική και Ιστορική Λαογραφία

ΦΕΚ Διορ.: 16/26-01-05 τ. ΝΠΔΔ

 1. Σκεύος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΦΕΚ Διορ.: 172/18-9-98 τ. ΝΠΔΔ

 1. Θεολόγης Λαμπριανίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Γεωγραφία Περιφερειακή Ανάπτυξη.

ΦΕΚ Διορ.: 101/29-6-99 τ. ΝΠΔΔ

 1. Γούναρης Βασίλης Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Νεότερων Χρόνων.

ΦΕΚ Διορ.: 236/30-3-09 τ. Γ΄

 1. Στέφανος Πεσμαζόγλου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Ιδεολογία και Κρατικές Πολιτικές

ΦΕΚ Διορ.: 42/28-2-01 τ. ΝΠΔΔ

 1. Παρασκευή Νάσκου – Περράκη, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας.

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί.

ΦΕΚ Διορ.: 238/11-8-2006 τ. ΝΠΔΔ

 1. Ξηροτύρης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Ανθρωπολογία με έμφαση στην εξέλιξη του ανθρώπου και εθνογέννεση των λαών της Βαλκανικής χερσονήσου.

ΦΕΚ Διορ.: 167/23-10-91 τ. ΝΠΔΔ

<BR clear=all>

Πίνακας αποδεκτών για Κοινοποίηση:

 • Πρύτανη του Παν/μίου Θεσσαλίας
 • Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πρύτανη του Παν/μίου Αιγαίου
 • Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πρύτανη του Παν/μίου Θράκης
 • Πρύτανη του Παν/μίου Κρήτης
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Πρύτανη του Χαροκόπειου Παν/μίου
 • Πρύτανη του Ανοικτού Παν/μίου
 • Πρύτανη του Πάντειου Παν/μίου
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας
 • Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
 • Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου
 • Πρόεδρο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών
 • Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης
 • Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης
 • Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Παν/μίου
 • Πρόεδρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου
 • Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Παν/μίου
 • Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
 • Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/μίου Κρήτης
 • Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας
 • Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου
 • Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
 • Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2010-2011

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Μαραντζίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος

2. Παπαπανάγος Χαράλαμπος, Καθηγητής,

3. Βουτυρά Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

4. Δεληπάλλα Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,


******************************************************************************

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ΣΤΗΝ ΑΡ. 14/21-12-2010 ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Που αφορούσε την κρίση της μοναδικής υποψήφιας  κ. Ευτυχίας Βουτυρά είχαμε το εξής αποτέλεσμα:  Στα έντεκα (11) μέλη του εκλεκτορικού σώματος είχαμε δέκα (10) παρόντα και δέκα (10) θετικές ψήφους. Συνεπώς η κ. Ευτυχία Βουτυρά εκλέγεται ομόφωνα στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη».<B style="mso-bidi-font-weight: normal">  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>