Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Θεσσαλονίκη: 30/11/2010
Αρ. Πρωτ.: 471

Πληροφορίες:
Δ. Κατσούκας
Τηλέφωνο: 891376
Fax: 2310 891 377
E-mail: katsukas@uom.gr

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος (ως συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ:

κ. Ιωάννη Μαραγκό

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην κοινή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, που θα γίνει την Τετάρτη

22 / 12 /2010, ώρα 11 :00 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (αιθ. 335 Κτίριο Κ, 3ος όροφος).

Συνημμένα σας στέλνουμε την από 25/11/2010 Εισηγητική Έκθεση καθώς και το βιογραφικό σημείωμα και το Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών του μόνου υποψήφιου κ. Ιωάννη Μαραγκού.

Με τιμή

Ο Προσωρινός Πρόεδρος

του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Νικόλαος Μαραντζίδης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κρίση υποψηφίου για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Χαράλαμπος Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Δημήτριος Γιαννέλης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία

ΦΕΚ Διορ.: 806/1-10-2009 τ. Γ΄

 1. Ερωτόκριτος Βαρελάς, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Νομισματική Θεωρία και Πολιτική

ΦΕΚ Διορ.: 999/29-10-2008 τ.

 1. Ιωάννης Μουρμούρας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομικά Ανοιχτής Οικονομίας

ΦΕΚ Διορ.: 96/1-5-2002 τ. ΝΠΔΔ

 1. Ιωάννης Παλαιολόγος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία.

ΦΕΚ Διορ.: 999/3-12-2007 τ. Γ΄

 1. Χρήστος Κωνσταντάτος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Οργάνωση

ΦΕΚ Διορ.: 1040/10-11-2008 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κων/νος Καρφάκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

ΦΕΚ Διορ.: 195/9-8-2005 τ. ΝΠΔΔ

7. Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία.

ΦΕΚ Διορ.: 806/1-10-2009 τ. Γ΄

 1. Θεόδωρος Παλυβός, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία (Μικρο- Μακρο)

ΦΕΚ Διορ.: 288/20-11-2003 τ. ΝΠΔΔ

 1. Νικόλαος Μπαλτάς, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην μικροοικονομική, αγροτική οικονομική, θέματα ΕΟΚ.

ΦΕΚ Διορ.: 42/28-3-90 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κων/νος Γάτσιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική θεωρία με έμφαση στην οικονομική ανάλυση.

ΦΕΚ Διορ.: 126/10-6-02 τ. ΝΠΔΔ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ

 1. Γεώργιος Αλογοσκούφης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Επιστήμη

ΦΕΚ Διορ.: 205/11-12-90 τ. ΝΠΔΔ

 1. Νικόλαος Απέργης, Καθηγητής Τμήματος Χρηματ/κης και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 62/9-3-2006 τ. ΝΠΔΔ

 1. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 949/26-11-2009 τ. Γ΄

 1. Μωυσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική Ανάλυση

ΦΕΚ Διορ.: 592/30-7-2009 τ. Γ΄

 1. Κων/νος Βελέντζας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφηρμοσμένη Μικροοικονομία

ΦΕΚ Διορ.: 16/22-1-2002 τ. ΝΠΔΔ

<BR clear=all>

 1. Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στη Μικροοικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 906/6-11-2009 τ. Γ΄

 1. Γεώργιος Λιοδάκης, Καθηγητής Τμήματος (Γενικό) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση

ΦΕΚ Διορ.: 250/18-10-2000 τ. ΝΠΔΔ

 1. Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Οικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 16/22-1-2002 τ. ΝΠΔΔ

 1. Αγγελική Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Οικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 498/11-6-2010 τ. Γ΄

 1. Στέλλα Καραγιάννη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Οικονομική

ΦΕΚ Διορ.: 16/22-1-2002 τ. ΝΠΔΔ

Πίνακας αποδεκτών για Κοινοποίηση:

 • Πρύτανη του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών
 • Πρύτανη του Παν/μίου Πελοποννήσου
 • Πρύτανη του Παν/μίου Κρήτης
 • Πρύτανη του Παν/μίου Πειραιώς
 • Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς
 • Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας
 • Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών
 • Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματ/κης και Τραπεζικής Διοικητικής του Παν/μίου Πειραιώς
 • Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Πελοποννήσου
 • Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
 • Πρόεδρος του Τμήματος (Γενικό) του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2010-2011

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Μαραντζίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προσωρινός Πρόεδρος

2. Παπαπανάγος Χαράλαμπος, Καθηγητής,

3. Βουτυρά Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

4. Δεληπάλλα Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

5. Καιρίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια EEΣ)

6. Κυρκιλής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

7. Λαγάνη Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

8. O’ Donnell Owen-Andrew, Αναπληρωτής Καθηγητής,

9. Τζιώνας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

10. Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

11. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια)

12. Παππάς Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής,

13. Παρασκευόπουλος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής,

14. Σιώκης Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής,

15. Σταματόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, (σε εκπ. άδεια)

16. Τσιτσελίκης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής,

17. Αναγνώστου Διαμάντω, Λέκτορας, (σε άδεια κ-λ-μ)

18. Αρμακόλας Ιωάννης, Λέκτορας,

19. Ραπτόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε. Ε. ΔΙ. Π. (Ι)

20. Δημητριάδου Δέσποινα, Τακτικό μέλος

ή Τρακάδας Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε. Τ. Ε. Π.

21. Δάνης Ευάγγελος, Τακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

22. Γεωργιάδης Βασίλειος, Τακτικό μέλος

ή Τσιορβάλας Συμεών , Αναπληρωματικό μέλος

23. Παπαδοπούλου Ανατολή, Τακτικό μέλος

ή Κουρτιάν Γιάννης, Αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
**************************************************************************************************

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ΣΤΗΝ ΑΡ. 15/22-12-2010 ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Που αφορούσε την κρίση του μοναδικού υποψήφιου   κ. Ιωάννη Μαραγκού είχαμε το εξής αποτέλεσμα:  Στα έντεκα (11) μέλη του εκλεκτορικού σώματος είχαμε έξι (6) παρόντα και έξι (6) θετικές ψήφους. Συνεπώς ο κ. Ιωάννης Μαραγκός εκλέγεται ομόφωνα στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> «Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη».<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>