Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην κοινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που θα γίνει την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:15 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (κτίριο Γ-Δ, 4ος όροφος).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κρίση υποψηφίου προς πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης - Χρηματοοικονομικά».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ