Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Εξέταση του μαθήματος 'Θεωρία Διεθνών Σχέσεων' στις 3/2/2011
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Θεσσαλονίκη, 19/1/2011

H εξέταση του μαθήματος
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
στα πλαίσια της πτυχιακής εξεταστικής περιόδου για φοιτητές επί πτυχίω,
θα γίνουν από τον λέκτορα κ. Ι. Αρμακόλα :

 στις 3/2/2011 ωρα 19.00-21.00 αιθ. 5

και όχι στις 11/2/2011 όπως ανακοινώθηκε
 

Από την Γραμματεία