Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική με έμφαση στους Υπολογισμούς Μεγάλης Κλίμακας»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαδικασία μονιμοποίησης του κ. ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική με έμφαση στους Υπολογισμούς Μεγάλης Κλίμακας»


Ημερομηνία-απόφαση συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 14/09-12-2010 που απαρτίζεται από:


ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Παπαρρίζος Κωνσταντίνος,

Καθηγητής

Πληροφορική Επιχειρησιακή ΄Ερευνα -Μαθηματικός Προγρ/σμός

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος,

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

Παν. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Σατρατζέμη Μαρία,

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Στεφανίδης Γεώργιος

Αν. Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Παν. Μακεδονίας/Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ευαγγελίδης Γεώργιος

Αν. Καθηγητής

Βάσεις Δεδομένων

Παν. Μακεδονίας/Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Γεωργαντά Ζωή

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

Παν. Μακεδονίας/Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής

Τεχνολογία Λογισμικού – Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση

Πανεπ. Μακεδονίας/Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Παπαναστασίου Δημήτριος

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

Παν. Μακεδονίας/Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Παπαδημητρίου Ιωάννης

Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Δεδομένων

Παν. Μακεδονίας/Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Βλαχοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Μάνθου Βασιλική

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Πέκος Γεώργιος

Καθηγητής

Στατιστική

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Κάτος Αναστάσιος

Καθηγητής

Μαθηματικά

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Δριτσάκης Νικόλαος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Βογιατζής Αλέξανδρος

Αν. Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Αγροτική Οικονομική

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ

1.

Καραμπατζός Γεώργιος

Καθηγητής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Παν.Χαροκόπειο
Τμ. Πληροφορικής & Τηλεματικής

-

2.

Ακρίβης Γεώργιος

Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ (SCIENTIFIC) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ" ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παν. Ιωαννίνων
Τμ. Πληροφορικής

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3.

Νικολόπουλος Σταύρος

Καθηγητής

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Παν. Ιωαννίνων
Τμ. Πληροφορικής

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4.

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης-Χρήστος

Καθηγητής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Παν. Πειραιώς
Τμ. Πληροφορικής

-

5.

Ζησιμόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Παν. Αθηνών
Τμ.Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ

1.

Λαγαρής Ισαάκ

Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ (SCIENTIFIC) YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παν. Ιωαννίνων
Τμ. Πληροφορικής

Θετικών Επιστημών

2.

Μυγδαλάς Αθανάσιος

Καθηγητής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΘ
Τμ. Γενικό

Πολυτεχνική

3.

Ακρίτας Αλκιβιάδης

Αν. Καθηγητής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Παν. Θεσσαλίας
Τμ. Μηχ. Η/Υ Τηλεπικ/νιών & Δικτύων

Πολυτεχνική

4.

Κοντογιάννης Ιωάννης

Αν.

Καθηγητής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οικ. Παν. Αθηνών
Τμ.Πληροφορικής

-

5.

Μηλιώτης Παναγιώτης

Καθηγητής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Οικ. Παν. Αθηνών
Τμ. Διοικητικής Επιστ. & Τεχνολογίας

-

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 17/27-01-2011.

(Στην ανωτέρω συνεδρίαση δε συμπεριλήφθηκαν στο εκλεκτορικό σώμα οι κ. κ. Καραμπατζός Γεώργιος, τακτικό μέλος, λόγω του ότι βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια και Παναγιωτόπουλος Ιωαννης, τακτικό μέλος, διότι έχει ήδη οριστεί εξωτερικός εκλέκτορας σε άλλα δύο (2) Εκλεκτορικά Σώματα/σε Εισηγητικές Επιτροπές άλλων ΑΕΙ (εκτός του Πανεπιστημίου του).

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής :

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ

1.

Λαγαρής Ισαάκ

Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ (SCIENTIFIC) YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παν. Ιωαννίνων
Τμ. Πληροφορικής

Θετικών Επιστημών

2.

Ακρίβης Γεώργιος

Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ (SCIENTIFIC) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ" ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παν. Ιωαννίνων
Τμ. Πληροφορικής

Θετικών Επιστημών

3.

Παπαρρίζος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

-

Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 475/03-03-2011

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού
Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 22/03/2011

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Σαμαράς Νικόλαος

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: δέκα (10)

Σύνολο θετικών ψήφων: δέκα (10)