Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

Σύμφωνα με την αριθμ. 19/27-01-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, δεν εγκρίνεται κανένας υποψήφιος από τις τρεις (3) κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.