Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ.Δ.Γκιντίδη στις 28/2/2011
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Δημήτριου Γκιντίδη με θέμα: «Πολιτικές της “δημόσιας σφαίρας” και πρακτικές της “Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης” στη συνοριακή περιοχή του Έβρου: μια ανθρωπολογική προσέγγιση» που θα πραγματοποιηθεί την Δεύτερα, 28/2/2011, ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο Κ, 3ος όροφος).

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.