Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής-Φορολογικής Λογιστικής»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαδικασία μονιμοποίησης του κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής-Φορολογικής Λογιστικής»

Ημερομηνία-απόφαση συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 21/24-02-2011 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

2.

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπλ. Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

3.

ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

4.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

5.

ΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Μαθηματικά

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

6.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

7.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

8.

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

9.

ΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

10.

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

Πανεπ. Μακεδονίας/ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

2.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δίκαιο Πληροφορικής

Πανεπ. Μακεδονίας/Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

3.

ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μόνιμος

Επίκουρος Καθηγητής

Ευφυή Συστήματα στις Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

4.

ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

5.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Δεδομένων

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

6.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

7.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αν. Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Αγροτική Οικονομική

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

8.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αν. Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

9.

ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική Επιχειρησιακή ΄Ερευνα -Μαθηματικός Προγρ/σμός

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

10.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Τεχνολογία Λογισμικού – Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

11.

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

Αν. Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Διατεταγμένων Δεδομένων

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

12.

ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

13.

ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

14.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αν. Καθηγητής

Βάσεις Δεδομένων

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ

1.

ΜΕΡΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πειραιώς / Ναυτιλιακών Σπουδών

---

2.

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αν. Καθηγητής

Λογιστική

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

---

3.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών /
Τμ. Οργάνωσης &Διοίκησης Επιχειρήσεων

---

4.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αν. Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Πανεπ. Πατρών /
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

---

5.

ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Πολυτεχνείο Κρήτης/ Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

---

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ

1.

ΣΠΑΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αν.Καθηγητής

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Α.Π.Θ./
Τμ. Οικονομικών Επιστ.

Νομικών Οικονομικών & ΠολιτικώνΕπιστημών

2.

ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αν.Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Παν. Αθηνών/ Τμ.Οικονομ.Επιστημών

Νομικών Οικονομικών & ΠολιτικώνΕπιστημών

3.

ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αν.Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Οικ. Παν.Αθηνών / Τμ.Λογιστικής&
Χρηματοοικονομικής

---

4.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Πανεπ. Πατρών /
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

---

5.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Αν.Καθηγητής

Λογιστική

Παν.Μακεδονίας /
Τμ. Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρ

----

6.

ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθηγητής

Λογιστική

Πανεπ. Μακεδονίας/ Τμ.Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

----

7.

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθηγητής

Λογιστική

Παν. Πειραιώς / Τμ.Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.

---

8.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής,

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Πανεπ. Μακεδονίας/ Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

---

9.

ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Οικον.Πανεπ. Αθηνών/
Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

---

10.

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αν.Καθηγητής

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Παν. Πειραιώς/ Τμ.Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.

---

11.

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αν.Καθηγητής

Θεωρία και λογιστική κόστους

Α.Π.Θ./
Τμ. Οικονομικών Επιστ.

Νομικών Οικονομικών & ΠολιτικώνΕπιστημών

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 22/03/2011

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 23/22-03-2011

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

2.

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπλ. Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

Πανεπ. Μακεδονίας/
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

3.

       ΣΠΑΘΗΣ       
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αν.Καθηγητής

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Α.Π.Θ./
Τμ. Οικονομικών Επιστ.
Σχολή: Νομικών Οικονομικών & ΠολιτικώνΕπιστημών


Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 715/16.6.2011

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού
Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 32/12-6-2011

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Αντώνιος Σταυρόπουλος

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: δέκα (10)

Σύνολο θετικών ψήφων: δέκα (10)