Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικού
Θεματική Ενότητα: Διοίκησης Τεχνολογίας
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Πληροφορίες παρέχονται στον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό αρχείο.

Την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.