Τηλεφωνία μέσω IP (VoIP)
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Τεχνολογία

Δίκτυο VoIP UoM

Στα πλαίσια της μείωσης των τηλεπικοινωνιακών τελών, το Κεντρο Υπολογιστών και Δικτύων έχει υλοποιήσει τη σύνδεση του Ιδρύματος με το VoIP δίκτυο του ΕΔΕΤ/GUNET. Πρόκειται πρακτικά για μία σύνδεση ανάμεσα στο υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο και στο VoIP του ΕΔΕΤ/GUNET μέσω ενός voice gateway, με ανακατεύθυνση τηλεφωνημάτων που προορίζονται στα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, από το τηλεφωνικό κέντρο προς το voice gateway, με αποτέλεσμα αυτά να υλοποιούνται ατελώς, αφού δρομολογούνται μέσα από το δίκτυο δεδομένων του ΕΔΕΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συννημένο αρχείο (.pdf)