Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Συνέντευξη ERASMUS
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ERASMUS

 

Σας ενημερώνουμε ότι

την Τετάρτη 13/4/2011 και ώρα 10:30π.μ.

θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη

όλων των υποψήφιων φοιτητών του Τμήματος

 για φοίτηση με το πρόγραμμα Erasmus.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο του Επίκουρου Καθηγητή

κ. Χρήστου Γεωργιάδη,

στο γραφείο 332 του κτιρίου ΓΔ.