Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δήλωση και διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από απόφαση του «Εύδοξου»
σας πληροφορούμε ότι
η δήλωση και διανομή
συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο
θα ολοκληρωθεί το αργότερο
στις 30/4/2011


Από την Γραμματεία