Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του Ιουνίου 2011 για τους παλαιότερους φοιτητές
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ανακοινώνεται ότι, οι φοιτητές που μέχρι και το ακαδ. έτος 2009-2010 είχαν συμπληρώσει το Η' εξάμηνο σπουδών, δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Ιουνίου 2011 σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησαν.