Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πτυχιακή εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 για τους επί πτυχίω φοιτητές
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος,
να δηλώσουν στην Γραμματεία, σε ποιά χειμερινά μαθήματα θέλουν να εξεταστούν στην
πτυχιακή εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Εξετάσεις θα γίνουν μόνο στα μαθήματα που θα δηλωθούν και διδάχτηκαν στο χειμ. εξ. 2010-11.

Η Γραμματεία θα δέχεται δηλώσεις και με e-mail
μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαϊου 2010