Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Στυλιανής Λέτσιου, στις 24/6/11
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Ανακοινώνεται ότι η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Στυλιανής Λέτσιου με θέμα: «Ανάμεσα σε δύο 'πατρίδες': Ελληνομάθεια και ρωσομάθεια ως στοιχεία ταυτότητας και μεταναστευτικών επιλογών Ελληνοποντίων νέων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24/6/2011, ώρα 10:00 π.μ. στον 3ο όροφο του κτιρίου Η, αίθουσα 334.