Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2011 και το παλιό πρόγραμμα σπουδών
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Στ. Πλαϊνού - Ψυχή Θεσσαλονίκη 8-7-11
Τηλέφωνο: 891-218

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2011 και το παλιό πρόγραμμα σπουδών

Αγαπητοί φοιτητές,
Σας εφιστούμε την προσοχή σας σε μια αλλαγή που αποφασίστηκε στις διατάξεις που αφορούν τη μετάβαση από το παλιό πρόγραμμα σπουδών, (παλιό π.σ.), στο νέο π.σ.
Το παλιό π.σ. ακολουθούν αυτοί που γράφτηκαν στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής τον Σεπτέμβριο του 2008 και πριν. Το νέο π.σ. αυτοί που γράφτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2009 και μετά.

Μέχρι τώρα, για όσους ακολουθούσαν το παλιό π.σ., στο πρόγραμμα εξετάσεων προβλέπονταν να εξετάζονται και σε μαθήματα που δεν διδάσκονται πλέον με το νέο π.σ. και οι βαθμοί τους καταχωρούνταν ανάλογα. Η Γ.Σ. του Τμήματος έκρινε ότι η ρύθμιση αυτή, πλέον, έχει πιο πολλά αρνητικά από τα θετικά της και την άλλαξε.

Μαθήματα του παλιού π.σ., που δεν υπάρχουν στο νέο π.σ., θα εξετασθούν για τελευταία φορά στην επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2011.

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2011-12, θα εξετάζονται μόνο μαθήματα που διδάσκονται στα τρέχοντα εξάμηνα.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2012, θα εξετασθούν μόνο μαθήματα που θα διδαχθούν την περίοδο αυτή, δηλαδή του νέου π.σ. στα εξάμηνα 1 έως και 6 και του παλιού π.σ. στα εξάμηνα 7 και 8.

Πληροφορίες για το σχετιζόμενο θέμα της δήλωσης μαθημάτων θα βρείτε σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.