Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Αναβολές μαθημάτων - Τρίτη 6/9/2011
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι εξετάσεις των μαθημάτων « Βουλγαρική γλώσσα ΙΙ »ΣΤ΄εξαμ., « Βουλγαρική γλώσσα ΙV »Η΄εξαμ. την Τρίτη 6/9/2011 και ώρα 13.00 μμ. ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ και θα γίνουν αργότερα με νέα ανακοίνωση.

Η εξέταση του μαθήματος « Σύγχρονη πολιτική στην ΝΑ Ευρώπη »Γ΄εξαμ. την Δευτέρα 5/9/2011 και ώρα 17.00 μμ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και θα γίνει αργότερα με νέα ανακοίνωση.

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής «e- business» του ΣΤ-Η ΄εξ. την Τρίτη 6/9/2011 και ώρα 17.00 μμ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και θα γίνει αργότερα με νέα ανακοίνωση.