Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 26/9/2011.

Το εργαστηριακό μάθημα θα γίνεται ανάλογα με το τμήμα.

Για τα εργαστηριακά μαθήματα
οι φοιτητές / φοιτήτριες θα χωριστούν σε 3 ομάδες:
Τμήμα A: ΔΕΥΤΕΡΑ 11:15 - 12:45
στο Κέντρο H/Y (ΚΕΥΠ), 1ος όροφος

οι φοιτητές με Αριθμό Μητρώου
1/12 - 0/12

Τμήμα B: ΔΕΥΤΕΡΑ 13:15 - 10:45
στο Κέντρο H/Y (ΚΕΥΠ), 1ος όροφος

οι φοιτητές με Αριθμό Μητρώου
61/12 - 120/12

Τμήμα Γ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11:15 - 12:45
στο Εργαστήριο 234, 2ος όροφος

οι φοιτητές με Αριθμό Μητρώου
121/12 – μέχρι τέλους