Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση νέων ημερομηνιών εξετάσεων μαθημάτων
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 21/9/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων
« Σερβική γλώσσα Ι » Ε΄ εξαμ.
« Σερβική γλώσσα ΙΙ » ΣΤ΄ εξαμ.
« Σερβική γλώσσα ΙΙΙ » Ζ΄ εξαμ.
« Σερβική γλώσσα ΙV » Η΄ εξαμ.
« Σύγχρονη πολιτική στην ΝΑ Ευρώπη »Γ΄εξαμ.

που αναβλήθηκαν στην αρχή της εξεταστικής περιόδου Σεπτ. 2010-11

θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23/9/2011 ως εξής:

« Σερβική γλώσσα Ι » Ε΄ εξ. ώρα 15.00-17.00 στην αιθ 16
« Σερβική γλώσσα ΙΙ » ΣΤ΄ εξ. ώρα 17.00-19.00 στην αιθ 16
« Σερβική γλώσσα ΙΙΙ » Ζ΄ εξ. ώρα 15.00-17.00 στην αιθ 16
« Σερβική γλώσσα ΙV » Η΄ εξ. ώρα 17.00-19.00 στην αιθ 16
Προφορικά όλα τα Σερβικά στις 19.00 στην αιθ 16
και
«Σύγχρονη πολιτική στην ΝΑ Ευρώπη»Γ΄εξαμ.
ώρα 17.00-19.00 στα Αμφ 6, 7

Από την Γραμματεία