Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε παλαιούς φοιτητές για συνέχιση σπουδών
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Φοιτητικά

Α. ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 2003-2004
Οι ανωτέρω φοιτητές, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, βάσει του νέου Νόμου για την Παιδεία 4009/6.9.11, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (άρθρο 80 του Νέου Νόμου, παρ. 9α). Επισημαίνεται ότι, βάσει του ιδίου νόμου, η μη ανανέωση εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή τους από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο (άρθρο 33 του Νέου Νόμου).
Σημειώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων, οι οποίες γίνονται μέσα σε ορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr.
Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (και συνεπώς η εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο) προϋποθέτει τη χρήση λογαριασμού email του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (username@uom.gr) που αποκτούν και οφείλουν να χρησιμοποιούν όλοι οι φοιτητές για τις διαδικτυακές εφαρμογές που τους εξυπηρετούν στη διάρκεια των σπουδών τους.  Οι φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν στοιχεία λογαριασμού email και είναι εγγεγραμμένοι μετά το 1994-1995, θα πρέπει να αιτηθούν την έκδοσή του, αποστέλλοντας αίτημα στο accounts@uom.gr, αναφέροντας απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
· ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
· ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
· ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σημειώνεται ότι η παραλαβή του δελτίου με τα στοιχεία λογαριασμού email γίνεται από το εργαστήριο του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων αυτοπροσώπως, με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

Για τους ενδιαφερόμενους με έτος εγγραφής προ του 1993-1994:
Για τους ανωτέρω φοιτητές θα ισχύσει ειδικό καθεστώς, στο οποίο θα πρέπει κατ’ αρχήν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους την «Αίτηση ενεργοποίησης σπουδών», ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο μηχανογραφικό σύστημα της Γραμματείας.  Κατόπιν θα εκδοθούν λογαριασμοί email, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για να ανανεώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο, μέσω της εφαρμογής Students Web (με δήλωση χωρίς μαθήματα).  Ειδικά οι φοιτητές της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματά τους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματός τους.
Η χειμερινή περίοδος κατά την οποία θα μπορούν οι παλαιοί φοιτητές να καταθέτουν αίτηση-συνέχισης των σπουδών τους, θα ανακοινωθεί σύντομα στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr. Αντίστοιχη ανακοίνωση θα υπάρξει και κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.


Β. ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2004-05, 2005-06, 2006-07
Οι ανωτέρω φοιτητές, βάσει του νέου Νόμου για την Παιδεία 4009/6.9.11, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (άρθρο 80 του Νέου Νόμου, παρ. 9β). Επισημαίνεται ότι, βάσει του ιδίου νόμου, η μη ανανέωση εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή τους από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. (άρθρο 33 του Νέου Νόμου).
Σημειώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων, οι οποίες γίνονται μέσα σε ορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr
Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (και συνεπώς η εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο) προϋποθέτει τη χρήση λογαριασμού email που αποκτούν και οφείλουν να χρησιμοποιούν όλοι οι φοιτητές για τις διαδικτυακές εφαρμογές που τους εξυπηρετούν στη διάρκεια των σπουδών τους.
Όσοι από τους φοιτητές της συγκεκριμένης κατηγορίας (δηλ. με έτος εγγραφής 2004-05, 2005-06, 2006-07) δεν έχουν παραλάβει ή έχουν απολέσει τον λογαριασμό e-mail τους, μπορούν να τον αναζητήσουν στο εργαστήριο του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων.


Γ. ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2007-08, 2008-09, 2009-2010 και 2010-2011
Οι ανωτέρω φοιτητές, βάσει του νέου Νόμου για την Παιδεία 4009/6.9.11, θεωρείται ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους κατά τα κάτωθι ακαδημαϊκά έτη, προκειμένου να μην απολέσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα:

1) Οι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2007-2008 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (άρθρο 80 του Νέου Νόμου, παρ. 9γ).
2) Οι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2008-2009 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (άρθρο 80 του Νέου Νόμου, παρ. 9γ).
3) Οι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2009-2010 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (άρθρο 80 του Νέου Νόμου, παρ. 9γ).
4) Οι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2010-2011 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (άρθρο 80 του Νέου Νόμου, παρ. 9γ).
5) Οι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2011-2012 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (άρθρο 80 του Νέου Νόμου, παρ. 9γ ).

Για όλα τα παραπάνω, μπορείτε επιπλέον να συμβουλεύεστε το blog του ΥΠΔΒΜΘ στη διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/blog/?p=418 .