Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πρόγραμμα εξετάσεων
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Ανακοινώθηκε πρόγραμμα εξετάσεων τμήματος περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου.


Ανακοινώθηκε πρόγραμμα εξετάσεων τμήματος περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σύνδεσμο στη σελίδα του τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα εξετάσεων