Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-12
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-12

ΕΝΑΡΞΗ: 17/10/2011

ΛΗΞΗ: 31/10/2011

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, πρέπει να κάνουν e-δήλωση μαθημάτων.

----------------------------

Οι πρωτοετείς φοιτητές με ΑΜ. .../12 πρέπει να δηλώσουν τα 5 υποχρεωτικά και την ξένη γλώσσα του 1ου εξ.

------------------------------------------------------------------

Οι δευτεροετείς φοιτητές με ΑΜ. .../11 πρέπει να δηλώσουν τα 5 υποχρεωτικά, την ξένη γλώσσα του 3ου εξ. και όσα χειμερινά μαθήματα χρωστούν από το 1ο εξάμηνο.

-------------------------------------------------------

Οι τριτοετείς φοιτητές με ΑΜ. .../10 αφού πρώτα να δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος:

1) κατεύθυνση σπουδών,

2) ειδίκευση σπουδών, και

3) β΄ ξένη γλώσσα (εάν επιθυμούν)

πρέπει να δηλώσουν τα 2 υποχρεωτικά, την ξένη γλώσσα του 5ου εξαμήνου, 3 ή 4 μαθήματα επιλογής και όσα χειμερινά μαθήματα χρωστούν από το 1ο και 3ο εξάμηνο.

----------------------------------

Οι τεταρτοετείς φοιτητές με ΑΜ. ..../09

με ειδίκευση: Πολιτική & διεθνείς σχέσεις πρέπει να δηλώσουν το υποχρεωτικό μάθημα, την ξένη γλώσσα του 7ου εξαμήνου, 3 ή 4 μαθήματα επιλογής και όσα χειμερινά μαθήματα χρωστούν από το 1ο 3ο και 5ο εξάμηνο.

----------------------------

Οι τεταρτοετείς φοιτητές με ΑΜ. ..../09 με ειδίκευση: Οικονομικά & διεθνείς επιχειρήσεις

δεν θα έχουν υποχρεωτικό μάθημα στο 7ο εξάμηνο

οπότε πρέπει να δηλώσουν την Ορολογία ξένης γλώσσας του 7ου εξαμ, 4 ή 5 μαθήμ. επιλογής και όσα χειμερινά μαθήματα χρωστούν από το 1ο 3ο και 5ο εξ.

---------------------------------

Τα μαθημάτα επιλογής για την λήψη πτυχίου είναι επτα στο Γ΄έτος, επτα στο Δ΄έτος σπουδών και συνολικά 14

-----------------------------------------

Οι επί πτυχίω φοιτητές πρέπει και αυτοί να κάνουν

E-δήλωση των μαθημάτων πού χρωστούν

και είναι χειμερινά.

Μέχρι την 31/10/2011 μπορεί όποιος έκανε E-δήλωση μαθημάτων να μπει και πάλι στο σύστημα για να κάνει όποια διόρθωση της δήλωσής του και να κάνει οπωσδήποτε και μία εκτύπωση.

Από 24/10/2011 και μετά, μπορεί όποιος έκανε e-δήλωση μαθημάτων, να μπει στο site του Εύδοξου για να δηλώσει συγγράμματα (μόνο για τα μαθήματα του εξαμήνου του).


Από τη Γραμματεία