Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ενημέρωση Φοιτητών για το Πρόγραμμα Σπουδών
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 24-10-2011,

θα πραγματοποιηθεί

στο αμφιθέατρο 13, ώρα: 12:30-13:30

ενημέρωση

των φοιτητών του Τμήματος

για τις

αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών.