Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Περίοδος Δηλώσεων Μαθημάτων
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι
η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων
του χειμερινού εξαμήνου

για το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
θα διαρκέσει
 από 1.11.2011 έως 8.11.2011