Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής πενθεί τον πρόωρο χαμό του αγαπητού συναδέλφου Καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαρρίζου.
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής πενθεί τον πρόωρο χαμό του αγαπητού συναδέλφου Καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαρρίζου.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Ζητούμε την κατανόηση των φοιτητών και τρίτων, για οποιαδήποτε αναβολή μαθημάτων ή άλλων εργασιών που θα επέλθει για κατανοητούς λόγους.