Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Παράταση δηλώσεων μαθημάτων για χειμερινο εξάμηνο 2011 αφορά όλους τους φοιτητές
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Επειδή παρατηρήθηκαν προβλήματα προσαρμογής των φοιτητών στην πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος εγγραφών, η Σύγκλητος αποφάσισε να δώσει μία τελευταία ευκαιρία στους φοιτητές οι οποίοι δεν έκαναν, για οποιοδήποτε λόγο, ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων - υποχρεωτικών και επιλογής - που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο, επιτρέποντας εγγραφές κατά την περίοδο από 10/12/2011 έως και 20/12/2011 και ώρα 24:00. Τονίζεται ότι η παράταση αυτή δίδεται κατ’ εξαίρεση λόγω πρώτης εφαρμογής και ότι κάθε αίτηση στις Γραμματείες μετά την εκπνοή του ανωτέρω διαστήματος θα απορριφθεί.
Σχετικά με τις δηλώσεις βιβλίων, εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους ότι, ως γνωστόν, ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων έχει ορισθεί από το σύστημα Εύδοξος η Πέμπτη 15/12/2011. Επομένως, αν δεν δοθεί παράταση από το Υπουργείο οι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή μετά τη 15η /12/2011 , δηλαδή από 16/12/2011 έως και τις 20/12/2011 όπου κλείνει το σύστημα, θα έχουν μεν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσαν, χωρίς όμως το αντίστοιχο δικαίωμα δήλωσης και παραλαβής των αντιστοίχων συγγραμμάτων.

Εκ της Πρυτανείας

--------------------------------------------------------------------------------------

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
H ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ).
Επίσης βάσει του νέου Νόμου Πλαισίου για την Παιδεία από το φετινό ακαδημαϊκό έτος και στο εξής όλοι οι φοιτητές πρέπει στην αρχή κάθε εξαμήνου (σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Σύγκλητο) να κάνουν αίτηση για ανανέωση εγγραφής - δήλωση μαθημάτων και οφειλομένων μαθημάτων, σε περίπτωση που κάποιος δεν κάνει ανανέωση - δήλωση μαθημάτων για δύο συνεχόμενα εξάμηνα θα διαγράφεται αυτόματα από το Τμήμα.

Εκ της Γραμματείας