Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

 

Ημερομηνία-απόφαση συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 6/10-11-2011 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βάσεις Δεδομένων

504/27-12-06
τ. Γ’

2

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

416/22-6-11
τ. Γ΄

4

ΜΑΝΘΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06
τ. Γ΄

5

ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

458/4-12-06
τ. Γ’

6

ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7

ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική Επιχειρησιακή ΄Ερευνα -Μαθηματικός Προγρ/σμός

29/6-3-97 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

8

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06
τ. Γ’

9

ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06
τ. Γ’

10

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5-08
τ. Γ’

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΧΑΡΙΤΟΥ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Διατεταγμένων Δεδομένων

161/6-7-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ  ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08

τ. Γ΄

3.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δίκαιο Πληροφορικής

541/6-6-08

τ. Γ’

4.

ΚΑΤΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06

τ. Γ’

6.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06

τ. Γ΄

7.

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

484/21-7-11

τ. Γ’

8.

ΠΕΚΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

9.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ  ΖΩΗ

Καθηγήτρια

 

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

45/6-2-04

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

 

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

       ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Γκρίτζαλης Στέφανος

Καθηγητής

Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

731/6-8-08

τ. Γ΄

 

Πομπόρτσης Ανδρέας

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης

Δίκτυα Υπολογιστών

38/18-4-94

τ. ΝΠΔΔ

 

Βακάλη Αθηνά

Αν.Καθηγήτρια

Τμ. Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης

Λειτουργικά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός

929/15-11-07

τ. Γ΄

 

Μπούρας Χρήστος

Καθηγητής

Τμ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αλγόριθμοι και Εφαρμογές σε Δίκτυα, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες

685/24-7-08

τ. Γ΄

 

Δουληγέρης Χρήστος

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δίκτυα Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων

375/22-4-08

τ. Γ΄

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ  ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

       ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Γκρίτζαλης Δημήτριος

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες

663/21-8-09

τ. ΝΠΔΔ

 

Κάτσικας Σωκράτης

Καθηγητής

Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πληροφορική

294/2-5-07

τ. Γ΄

 

Χρυσικόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πληροφορική-Δίκτυα-Ασφάλεια Πληροφοριών

204/28-3-07

τ. Γ΄

 

Πάγκαλος Γεώργιος

Καθηγητής

 

Γενικό Τμήμα

Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων.

100/7-6-95

τ. ΝΠΔΔ

 

Βασιλακόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής

 

Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πληροφοριακά Συστήματα

59/21-4-97

τ. ΝΠΔΔ

 

Γαροφαλάκης Μίνως

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφοριακά Συστήματα

1159/29-12-08

τ. Γ΄

 

Μανωλόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Παν. Θες/νίκης

Δομές και Βάσεις Δεδομένων

179/18-7-00

τ. ΝΠΔΔ

 

Μήτκας Περικλής

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Παν. Θες/νίκης

Δομές και Βάσεις Δεδομένων

28/7-2-06

τ. ΝΠΔΔ

 

Βασιλακόπουλος Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

390/29-4-08

τ. Γ΄

 

Τσαουσίδης Βασίλειος

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Τεχνολογία Λογισμικού Διασυνδεδεμένων /

Διαδικτυωμένων Συστημάτων Υπολογιστών Ευρείας Κλίμακας

1159/29-12-08

τ. Γ΄

 

Οικονομίδης Αναστάσιος

Καθηγητής

Τμ. Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεματικές Εφαρμογές

314/17-5-11

τ. Γ΄

 

Παπαδημητρίου Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης

Επικοινωνιακά Συστήματα Η/Υ

221/3-4-07

τ. Γ΄

 

Ηλιάδης Αγησίλαος

Καθηγητής

Τμ. Μηχανικών  Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

165/11-7-03

τ. ΝΠΔΔ

 

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 20/12/2011

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 10/20-12-2011

 

α/α

ΟΝΟΜ/ΜΟ  ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

       ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

Χρυσικόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πληροφορική-Δίκτυα-Ασφάλεια Πληροφοριών

204/28-3-07

τ. Γ΄

2

Πάγκαλος Γεώργιος

Καθηγητής

 

Γενικό Τμήμα

Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων.

100/7-6-95

τ. ΝΠΔΔ

3

Βασιλακόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής

Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πληροφοριακά Συστήματα

59/21-4-97

τ. ΝΠΔΔ

 

Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 353/24-02-2012.

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού

Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 30-03-2012

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Μαυρίδης Ιωάννης.

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: Δώδεκα (12)

Σύνολο θετικών ψήφων: Δώδεκα (12)