Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνολογία Λογισμικού - Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνολογία Λογισμικού - Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση»

Ημερομηνία-απόφαση συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 6/10-11-2011 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική Επιχειρησιακή Έρευνα-Μαθηματικός Προγρ/σμός

29/6-3-97 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08

τ. Γ΄

3.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βάσεις Δεδομένων

504/27-12-06

τ. Γ’

4.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.

ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06

τ. Γ΄

7.

ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06

τ. Γ’

8.

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5-08

τ. Γ’

9.

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

484/21-7-11

τ. Γ’

10.

ΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Αναπληρωματικά Μέλη

ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

458/4-12-06

τ. Γ’

2.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06

τ. Γ’

3.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δίκαιο Πληροφορικής

541/6-6-08

τ. Γ’

4.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

45/6-2-04

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06

τ. Γ’

6.

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Διατεταγμένων Δεδομένων

161/6-7-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

ΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

8.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

416/22-6-11

τ. Γ΄

9.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06

τ. Γ΄

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Πετράκης Ευριπίδης

Αν. Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στις Βάσεις Πολυμέσων

287/27-12-02

τ. ΝΠΔΔ

Χούσος Ευθύμιος

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνολογία Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

112/23-6-98

τ. ΝΠΔΔ

Τσαουσίδης Βασίλειος

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Τεχνολογία Λογισμικού Διασυνδεδεμένων/Διαδικτυωμένων Συστημάτων Υπολογιστών Ευρείας Κλίμακας

1159/29-12-08

τ. Γ΄

Σταμέλος Ιωάννης

Αν. Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Αριστ. Παν. Θεσσαλονίκης

Γλώσσες Προγραμματισμού και Τεχνολογία Λογισμικού

539/6-6-08

τ. Γ΄

Λάλης Σπυρίδων-Γεράσιμος

Αν. Καθηγητής

Τμ. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τεχνολογίες Λογισμικού για Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα

16/20-1-10

τ. Γ΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Θραμπουλίδης Κλεάνθης

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στην Αντικειμενοστρεφή Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστημάτων

186/23-3-11

τ. Γ΄

Βίρβου Μαρία

Καθηγήτρια

Τμ. Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τεχνολογία Λογισμικού

616/6-8-09

τ. Γ΄

Κοντογιάννης Κωνσταντίνος

Αν. Καθηγητής

Σχ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τεχνολογία Λογισμικού

61/9-3-06

τ. ΝΠΔΔ

Παυλίδης Γεώργιος

Καθηγητής

Τμ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνολογία Λογικού

244/26-3-10

τ. Γ΄

Τσακαλίδης Αθανάσιος

Καθηγητής

Τμ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Λογικό και Τεχνολογία Λογικού

167/25-11-92

τ. ΝΠΔΔ

Σμαραγδάκης Ιωάννης

Αν. Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογία Λογισμικού (Αρχιτεκτονικές, Σχεδίαση, Τεχνικές, Εργαλεία, Περιβάλλοντα)

751/4-9-09

τ. Γ΄

Σπινέλλης Διομήδης

Καθηγητής

Τμ. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Οικονομικό Παν. Αθηνών

Διοίκηση και Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού

676/26-8-09

τ. Γ΄

Σαββίδης Αντώνιος

Αν. Καθηγητής

Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τεχνολογία Λογισμικού ή/και Γλώσσες Προγραμματισμού

230/11-4-07

τ. Γ΄

Χριστοδουλάκης Δημήτριος

Καθηγητής

Τμ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάπτυξη και Ποιοτικός Έλεγχος Λογικού

116/4-7-95

τ. ΝΠΔΔ

Μαλεύρης Νικόλαος

Αν. Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Οικονομικό Παν. Αθηνών

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στη Δοκιμή Λογισμικού (Software Testing)

322/23-12-05

τ. ΝΠΔΔ

Αβούρης Νικόλαος

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή

107/20-5-02

τ. ΝΠΔΔ

Σαγώνας Κωνσταντίνος

Αν. Καθηγητής

Σχ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Συστήματα Λογισμικού (με έμφαση σε Τεχνολογία Λογισμικού, Πληροφορικά Συστήματα, Ενσωματωμένα Συστήματα)

199/17-8-05

τ. ΝΠΔΔ

Δελής Αλέξιος

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογισμικό Συστήματος (με έμφαση σε Λειτουργικά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού)

966/17-10-08

τ. Γ΄

Γιακουμάκης Εμμανουήλ

Αναπλ Καθηγητής

Τμ.. Πληροφορικής

Οικονομικό Παν. Αθηνών

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση σε Βιοϊατρικές Εφαρμογές

180/9-8-01

τ. ΝΠΔΔ

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 20/12/2011

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 10/20-12-2011

α/α

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

Θραμπουλίδης Κλεάνθης

Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στην Αντικειμενοστρεφή Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστημάτων

186/23-3-11

τ. Γ΄

2

Βίρβου Μαρία

Καθηγήτρια

Τμ. Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τεχνολογία Λογισμικού

616/6-8-09

τ. Γ΄

3

Κοντογιάννης Κωνσταντίνος

Αν. Καθηγητής

Σχ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τεχνολογία Λογισμικού

61/9-3-06

τ. ΝΠΔΔ

Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 442/19-4-2012

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού

Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 26/11-5-2012

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου 

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: δέκα τρείς (13)

Σύνολο θετικών ψήφων: δέκα τρείς (13)