Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ψηφιακή Οικονομική»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
TΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ψηφιακή Οικονομική»

Ημερομηνία-απόφαση συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 6/10-11-2011 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5-08

τ. Γ’

2.

ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

45/6-2-04

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06

τ. Γ’

5.

ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06

τ. Γ΄

6.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06

τ. Γ΄

7.

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

484/21-7-11

τ. Γ’

8.

ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06

τ. Γ’

9.

ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

458/4-12-06

τ. Γ’

10.

ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μόνιμος

Επίκουρος Καθηγητής

Ευφυή Συστήματα στις Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες

1062/4-11-10

τ. Γ’


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


1.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μόνιμος

Επίκουρος Καθηγητής

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

614/16-7-10

τ. Γ’2.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98

τ. Ν.Π.Δ.Δ.


3.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βάσεις Δεδομένων

504/27-12-06

τ. Γ’


4.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06

τ. Γ’


5.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μόνιμος

Επίκουρος Καθηγητής

Τεχνολογία Λογισμικού – Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση

1001/21-10-10 τ. Γ’


6.

ΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.


7.

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Διατεταγμένων Δεδομένων

161/6-7-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.


8.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δίκαιο Πληροφορικής

541/6-6-08

τ. Γ’9.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μόνιμος

Επίκουρος

Καθηγητής

Πληροφοριακά Συστήματα

Χρηματοοικονομικής-Φορολογικής Λογιστικής

808/24-10-11

τ.Γ’10.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μόνιμος

Επίκουρος

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στους Υπολογισμούς Μεγάλης Κλίμακας

5363/2-6-11

τ. Γ΄

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τσιπούρη Ελένη

Αν. Καθηγήτρια

Τμ. Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογία και Οικονομική Ανάπτυξη

47/27-2-03

τ. ΝΠΔΔ

Σφακιανάκης Μιχαήλ

Καθηγητής

Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

806/1-10-09

τ. Γ΄

Γιαγλής Γεώργιος

Αν. Καθηγητής

Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με έμφαση στη Διοίκηση

67/31-1-07

τ. Γ΄

Γεωργακέλλος Δημήτριος

Αν. Καθηγητής

Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαχείριση Τεχνολογίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος

806/1-10-09

τ. Γ΄

Νίννη Βασιλεία

Αν. Καθηγήτρια

Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Ειδικά Τεχνολογικά Θέματα για την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

211/24-8-05

τ. ΝΠΔΔ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Καλογήρου Ιωάννης

Καθηγητής

Τμ. Χημικών Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τεχνολογική Οικονομική και Βιομηχανική Στρατηγική

620/30-8-11

τ. Γ΄

Σόντερκβιστ Κλας-Έρικ

Αν. Καθηγητής

Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης

358/18-4-08

τ. Γ΄

Παπαθανασίου Ελευθέριος

Καθηγητής

Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Διοίκηση Επιχειρήσεων Εφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής

287/19-11-03

τ. ΝΠΔΔ

Λάμπρου Μαρία

Επίκ. Καθηγήτρια

Τμ. Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

312/11-4-08

τ. Γ΄

Πολέμη Δέσποινα

Επίκ. Καθηγήτρια

Τμ. Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών

718/4-8-08

τ. Γ΄

Πρωτόγερος Νικόλαος

Επίκ. Καθηγητής

Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

353/2-6-11

τ. Γ΄

Βουδούρη Ειρήνη

Επίκ. Καθηγήτρια

Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Διοίκηση και Τεχνολογία

459/17-6-09

τ. Γ΄

Ιωαννίδης Σταύρος

Καθηγητής

Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεσμική Οικονομική: Οικονομική Ανάλυση των Οργανώσεων, της Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογίας

67/31-1-07

τ. Γ΄

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής: 20/12/2011
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 10/20-12-2011

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Βλαχοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια

Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06

τ. Γ’

Καλογήρου Ιωάννης

Καθηγητής

Τμ. Χημικών Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τεχνολογική Οικονομική και Βιομηχανική Στρατηγική

620/30-8-11

τ. Γ΄

Νίννη Βασιλεία

Αν. Καθηγήτρια

Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Ειδικά Τεχνολογικά Θέματα για την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

211/24-8-05

τ. ΝΠΔΔ

Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 381/12-3-2012.

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού

Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 02-05-2012

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Εμμανουήλ Στειακάκης

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: Δεκατρείς (13)

Σύνολο θετικών ψήφων: Δεκατρείς (13)