Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνητή Νοημοσύνη»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ημερομηνία-απόφαση συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 6/10-11-2011 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική Επιχειρησιακή Έρευνα-Μαθηματικός Προγρ/σμός

29/6-3-97 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

458/4-12-06

τ. Γ’

4.

ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

484/21-7-11

τ. Γ’

6.

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Διατεταγμένων Δεδομένων

161/6-7-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06

τ. Γ΄

8.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06

τ. Γ’

9.

ΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

10.

ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06

τ. Γ’

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΑΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

416/22-6-11

τ. Γ΄

2.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Παραγωγικότητα

45/6-2-04

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06

τ. Γ΄

4.

ΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08

τ. Γ΄

6.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βάσεις Δεδομένων

504/27-12-06

τ. Γ’

7.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δίκαιο Πληροφορικής

541/6-6-08

τ. Γ’

8.

ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5-08

τ. Γ’

9.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06

τ. Γ’

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Πήτας Ιωάννης
Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης

Έμπειρα Συστήματα Τεχνητή Νοημοσύνη

152/8-12-94
τ. ΝΠΔΔ

Βασιλειάδης Νικόλαος
Αν. Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης

Συστήματα Γνώσης

549/25-6-10
τ. Γ΄

Βούρος Γεώργιος
Καθηγητής

Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων
Παν. Πειραιώς

Εννοιολογική Αναπαράσταση Γνώσης – Έμπειρα Συστήματα

615/30-8-11
τ. Γ΄

Κουμπαράκης Εμμανουήλ
Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Παν. Αθηνών

Τεχνητή Νοημοσύνη (με έμφαση σε Τεχνολογίες Συμπερασμών και Αναπαράσταση Γνώσης)

186/23-3-11
τ. Γ΄

Γουνόπουλος Δημήτριος
Αν. Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Παν. Αθηνών

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφοριών (Εξόρυξη Δεδομένων, Σύντηξη και Συναρμολόγηση Δεδομένων, Νοήμονα Συστήματα, Πράκτορες Λογισμικού, Ενδιάμεσο Λογισμικό, Λογισμικό Διαδικτύου)

245/13-10-04
τ. ΝΠΔΔ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τζαφέστα Ελπίδα
Αν. Καθηγήτρια

Τμ. Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνητή Νοημοσύνη

751/4-9-09
τ. Γ΄

Σελλής Τιμολέων
Καθηγητής


Σχ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τεχνητή Νοημοσύνη

118/19-7-96
τ. ΝΠΔΔ

Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής
Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής
Παν. Πειραιώς

Τεχνητή Νοημοσύνη-Έμπειρα Συστήματα

281/31-3-08
τ. Γ΄


Σγούρος Νικήτας-Μαρίνος
Καθηγητής

Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων
Παν. Πειραιώς

Ευφυή Συστήματα Πολυμέσων

574/10-8-07
τ. Γ΄

Βλαχάβας Ιωάννης
Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης

Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυή Συστήματα

183/29-7-03
τ. ΝΠΔΔ

Λύκας Αριστείδης
Αν. Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μηχανική Μάθηση – Νευρωνικά Δίκτυα

63/9-3-06
τ. ΝΠΔΔ

Δερματάς Ευάγγελος
Αν. Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναγνώριση Προτύπων

268/13-4-09
τ. Γ΄

Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος
Καθηγητής

Σχ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα : Αναλυτικά Πρότυπα και Αξιολόγηση Επιδόσεως

204/31-12-96
τ. ΝΠΔΔ

Κουλουριώτης Δημήτριος
Αν. Καθηγητής


Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση

105/17-2-10
τ. Γ΄

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 20/12/2011

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 10/20-12-2011

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒAΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τζαφέστα Ελπίδα

Αν. Καθηγήτρια

Τμ. Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνητή Νοημοσύνη

751/4-9-09

τ. Γ΄

Κουμπαράκης Εμμανουήλ

Καθηγητής

Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Παν. Αθηνών

Τεχνητή Νοημοσύνη (με έμφαση σε Τεχνολογίες Συμπερασμών και Αναπαράσταση Γνώσης)

186/23-3-11

τ. Γ΄

Σελλής Τιμολέων

Καθηγητής

Σχ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τεχνητή Νοημοσύνη

118/19-7-96

τ. ΝΠΔΔ

Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 373/6-3-2012

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού

Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 24-04-2012

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ιωάννης Ρεφανίδης 

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: Δεκατρείς (13)

Σύνολο θετικών ψήφων: Έντεκα (11)