Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙOY ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙOY ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Ημερομηνία – απόφασης συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 8/20.12.2011 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Βλαχοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06 τ. Γ΄

2.

Μάνθου Βασιλική

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06 τ. Γ΄

3.

Μανιτσάρης Αθανάσιος

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

458/4-12-06 τ. Γ΄

4.

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

Σατρατζέμη Μαρία - Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08 τ. Γ΄

6.

Δριτσάκης Νικόλαος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

Κάτος Αναστάσιος

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

8.

Κατσούλη-Κάτου Ελένη

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5–08 τ. Γ΄

9.

Τσόπογλου Σταύρος

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06 τ. Γ΄

10.

Παπαναστασίου Δημήτριος

Καθηγητής

Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06 τ. Γ΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Γεωργαντά Ζωή

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία-Παραγωγικότητα

45/6-2-04 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

Βαζακίδης Αθανάσιος

Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

484/21-7-11 τ. Γ΄

3.

Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06 τ. Γ΄

4.

Πέκος Γεώργιος

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

Στεφανίδης Γεώργιος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

416/22-6-11 τ. Γ΄

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Βασιλακόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής

Ψηφιακών Συστημάτων- Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφοριακά Συστήματα

59/21-4-1997 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

Βαζιργιάννης Μιχαήλ

Καθηγητής

Πληροφορικής- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα

1206/20-12-2010 τ. Γ΄

3.

Μανωλόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Πληροφορικής- Α.Π.Θ.

Δομές και Βάσεις Δεδομένων

179/18-7-00 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

Πάγκαλος Γεώργιος

Καθηγητής

Γενικό– Α.Π.Θ.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

100/7-6-95 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

Σπυράκης Παύλος

Καθηγητής

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής- Πανεπιστήμιο Πατρών

Αξιολόγηση Συστημάτων και Αλγορίθμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Βάσεων Δεδομένων

202/5-12-1990 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Βασιλείου Ιωάννης
Καθηγητής

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βάσεις Δεδομένων

48/23-4-93 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

Μήτκας Περικλής
Καθηγητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών- Α.Π.Θ.

Δομές και Βάσεις Δεδομένων

28/7-2-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

Πλεξουσάκης Δημήτριος
Καθηγητής

Επιστήμης Υπολογιστών- Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Γνώσεων

461/13-7-2007 τ. Γ΄

4.

Λορέντζος Νικόλαος
Καθηγητής

Γενικό - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μηχανική Συστημάτων-Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων

37/22.02.2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

Γαροφαλάκης Μίνως
Καθηγητής

Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών- Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφοριακά Συστήματα

1159/29-12-2008 τ. Γ΄

6.

Ματσατσίνης Νικόλαος Καθηγητής

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης- Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφοριακά Συστήματα

435/14-5-2008 τ. Γ΄

7.

Ταραμπάνης Κων/νος Καθηγητής

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πληροφορική με Έμφαση στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την Παραγωγή

206/27-8-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 02-02-2012

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής :

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

Βασιλείου Ιωάννης, Καθηγητής

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βάσεις Δεδομένων

48/23-4-93 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2

Μανωλόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Δομές και Βάσεις Δεδομένων

179/18-7-00 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3

Μήτκας Περικλής, Καθηγητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

Δομές και Βάσεις Δεδομένων

28/7-2-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 462/03-05-2012.

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 31/19-06-2012.

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ευαγγελίδης Γεώργιος

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: Δεκατέσσερις (14)
Σύνολο θετικών ψήφων: Δεκατέσσερις (14)