Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η αρ. 15/19-1-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ομόφωνα αποφάσισε να εγγράψει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, τους κ.κ. Μόσχου Αθανασία και Τιγκλιανίδη Γεώργιο, πτυχιούχους ΑΕΙ, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις για το ακ. έτος 2011-2012, λόγω του ότι συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία και στα 3 μαθήματα, τουλάχιστον 30 και έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 10 σε κάθε μάθημα.