Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, από 30/4/2012 έως και 14/5/2012.

·       Οι φοιτητές που δεν έκαναν καθόλου δήλωση για το εαρινό εξάμηνο παρακαλούνται να την κάνουν ηλεκτρονικά.

·       Όσοι φοιτητές έκαναν δήλωση κι επιθυμούν να προσθέσουν μαθήματα να στείλουν σχετικό mail  itsecr@uom.gr στη γραμματεία με τις προσθήκες. Προσοχή! το ίδιο ισχύει και για την πτυχιακή εργασία, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνετε όπως όλα τα άλλα μαθήματα ακόμη και αν την έχετε δηλώσει κατά το παρελθόν αλλά δεν την έχετε παρουσιάσει.

Αλλαγές σε υπάρχουσες δηλώσεις δεν επιτρέπονται.