Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές του τμήματος που θέλουν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία  και δεν τη δήλωσαν στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους ή τη δήλωσαν σε παλαιότερα έτη και εξάμηνα, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την

Παρασκευή 1.6.2012

να προσέλθουν στη γραμματεία ή να αποστείλουν mail (itsecr@uom.gr) για να τη δηλώσουν.

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί ξεχωριστό μάθημα και πρέπει οπωσδήποτε να τη δηλώνετε. Ακόμη και οι φοιτητές που τη δήλωσαν το 2009, 2010 ή και παλαιότερα έτη και δεν την παρουσίασαν θα πρέπει οπωσδήποτε να τη δηλώσουν για να μπορούν να βαθμολογηθούν αλλά και για να μπορούν να ορκιστούν.   

Για διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στη γραμματεία του τμήματος 11:30-13:00 καθημερινά.


Από τη Γραμματεία 28/5/2012