Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Εξέταση μαθήματος "Προγραμματισμός Διαδικτύου" στις 26/6/2012
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Το μάθημα του Η' Εξαμήνου Προγραμματισμός Διαδικτύου θα εξεταστεί την Τρίτη 26/6 18:00-20:00 στα ΑΜΦ 3,2,13,12.
Επρόκειτο να εξεταστεί την Τρίτη 19/6 12:00-14:00 στους ίδιους χώρους.