Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙOY ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»

Ημερομηνία – απόφασης συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 29/17-5-2012 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Στεφανίδης Γεώργιος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

416/22-6-11 τ. Γ

2.

Σατρατζέμη Μαρία - Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08 τ. Γ΄

3.

Μανιτσάρης Αθανάσιος

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

458/4-12-06 τ. Γ΄

4.

Κατσούλη-Κάτου Ελένη

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5–08 τ. Γ΄

5.

Τσόπογλου Σταύρος

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06 τ. Γ΄

6.

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

Πέκος Γεώργιος

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

8.

Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06 τ. Γ΄

9.

Βλαχοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06 τ. Γ΄

10.

Δριτσάκης Νικόλαος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Παπαναστασίου Δημήτριος

Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση

Χρονικών Σειρών

452/4-12-06 τ. Γ΄

2.

Βαζακίδης Αθανάσιος

Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

484/21-7-11 τ. Γ΄

3.

Μάνθου Βασιλική

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06 τ. Γ΄

4.

Χαρίτου Αδαμάντιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Στατιστική –Ανάλυση

Διατεταγμένων Δεδομένων

161/6-7-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

Αλεξανδροπούλου Ευγενία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δίκαιο Πληροφορικής

541/6-6-08 τ. Γ΄

6.

Κάτος Αναστάσιος

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

Ευαγγελίδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βάσεις Δεδομένων

504/27-12-06 τ. Γ΄

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Οικονόμου Αντώνιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στοχαστική Επιχειρησιακή

Έρευνα

350/1-6-11 τ. Γ΄

2.

Φακίνος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα ΜαθηματικώνΕθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες – Επιχειρησιακή Έρευνα

78/5-6-91

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

Μυγδαλάς Αθανάσιος
Καθηγητής

Τμήμα Γενικό Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαθηματικός
Προγραμματισμός

352/17-4-08 τ. Γ΄

4.

Γεωργίου Ανδρέας
Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης &Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Επιχειρησιακή Έρευνα

355/13-5-09 τ. Γ΄

5.

Γιαννίκος Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Πατρών

Επιχειρησιακή Έρευνα

268/13-4-09 τ. Γ΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Ζησιμόπουλος Βασίλειος
Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλγοριθμική Επιχειρησιακή
Έρευνα

497/20-12-06 τ. Γ΄

2.

Παναγιωτόπουλος
Ιωάννης- Χρήστος
Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθηματικός Προγραμματισμός

62/7-4-89
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

Μαγείρου Ευάγγελος
Καθηγητής

Τμήμα

Πληροφορικής
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιχειρησιακή Έρευνα

15/15-2-94
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

Πραστάκος Γρηγόρης
Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης &Τεχνολογίας
Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιχειρησιακή Έρευνα

154/13-9-84
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

5.

Δαρζέντας Ιωάννης
Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιχειρησιακή Έρευνα

259/01-11-00
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.

Μπότσαρης Χαράλαμπος
Καθηγητής

Τμήμα Περιφερειακής
Οικονομικής
Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Επιχειρησιακή Έρευνα

205/13-7-06
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

Πλατής Αγάπιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών
Οικονομίας & Διοίκησης
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εφαρμοσμένη
Επιχειρησιακή Έρευνα

659/26-7-10 τ. Γ΄

8.

Ιακώβου Ελευθέριος Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού

221/3-4-07 τ. Γ΄

9.

Παππής Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Τμήμα Βιομηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιχειρησιακή Έρευνα και Προγραμματισμός Παραγωγής

14/7-2-97
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

10.

Σοφιανοπούλου Στυλιανή
Καθηγήτρια

Τμήμα Βιομηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθηματικός Προγραμματισμός στην Παραγωγή

408/29-5-09 τ. Γ΄

11.

Ασημακόπουλος Νικήτας
Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιχειρησιακή Έρευνα με Έμφαση στη Συστημική Ανάλυση

42/28-2-01
τ. Ν.Π.Δ.Δ

12.

Ζωγράφος Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα

175/17-7-00
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

13.

Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πληροφορικά Συστήματα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα

ΦΕΚ Μετ/σης

290/21-11-03

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

14.

Παπαδόπουλος Χρυσολέων
Καθηγητής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Παραγωγής

241/8-10-04
τ. Ν.Π.Δ.Δ.

15.

Ταραντίλης Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

345/8-5-09 τ. Γ΄

16.

Μπουρνέτας Απόστολος
Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

181/15-2-12 τ. Γ΄

17.

Μηλολιδάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιχειρησιακή Έρευνα με Περιεχόμενο Στοχαστικά Πρότυπα

108/7-7-97

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

18.

Τσακλίδης Γεώργιος

Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαθηματικές- Στοχαστικές Μέθοδοι στις Επιχειρησιακές Έρευνες

372/14-6-11τ. Γ΄

19.

Τσάντας Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστημίου Πατρών

Μαθηματικές και Στοχαστικές Μέθοδοι στις Επιχειρησιακές Έρευνες

133/12-5-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

20.

Κυριακίδης Επαμεινώνδας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Στατιστικής
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

747/4-9-09 τ. Γ΄

21.

Οικονόμου Γεώργιος
Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιχειρησιακή Έρευνα για Διοικητικές Αποφάσεις

164/21-10-91

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς

Εισηγητικής Επιτροπής: 20/06/2012

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 33/20-06-2012

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Μυγδαλά Αθανάσιο

Καθηγητή του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαθηματικός Προγραμματισμός

352/17-4-2008 τ. Γ΄

2.

Παναγιωτόπουλο Ιωάννη-Χρήστο

Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθηματικός Προγραμματισμός

62/7-4-1989 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

3.

Μαγείρου Ευάγγελο

Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιχειρησιακή Έρευνα

15/15-2-1994 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 75/17-10-2012

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 6/08-11-2012

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Νικόλαος Σαμαράς
Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: Δεκατέσσερις
(14)
Σύνολο θετικών ψήφων: Δεκατέσσερις (14)