Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙOY ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Ημερομηνία – απόφασης συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό του Εκλεκτορικού Σώματος, αριθμ. 29/17-5-2012 που απαρτίζεται από:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Σατρατζέμη Μαρία - Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων με έμφαση σε Προβλήματα Χωροθέτησης

70/25-1-08 τ. Γ΄

2.

Τσόπογλου Σταύρος

Καθηγητής

Οικονομική των Επιχ/σεων – Παραγωγικότητα

452/4-12-06 τ. Γ΄

3.

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

72/29-4-98 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

Μανιτσάρης Αθανάσιος

Καθηγητής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική

458/4-12-06 τ. Γ΄

5.

Πέκος Γεώργιος

Καθηγητής

Στατιστική

128/1-9-92

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.

Μάνθου Βασιλική

Καθηγήτρια

Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων

452/4-12-06 τ. Γ΄

7.

Στεφανίδης Γεώργιος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

416/22-6-11
τ. Γ’

8.

Βαζακίδης Αθανάσιος

Καθηγητής

Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά

484/21-7-11

τ. Γ’

9.

Μακρίδου-Μπούσιου

Δέσποινα

Καθηγήτρια

Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των Οικονομικών

452/4-12-06

τ. Γ’

10.

Κατσούλη-Κάτου Ελένη

Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

511/30-5–08 τ. Γ΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Δριτσάκης Νικόλαος

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική – Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

198/7-7-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

Βλαχοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια

Διοίκηση Μάρκετινγκ- Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

452/4-12-06

τ. Γ’

3.

Κάτος Αναστάσιος

Καθηγητής

Μαθηματικά

249/24-11-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

Παπαναστασίου Δημήτριος

Καθηγητής

Στατιστική-Ανάλυση Χρονικών Σειρών

452/4-12-06

τ. Γ’

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Σινανιώτη Αριστέα
Καθηγήτρια

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εμπορικό Δίκαιο

458/4-12-06

τ. Γ’

2.

Κορνηλάκης Παναγιώτης
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

168/29-8-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ

3.

Τέλλης Νικόλαος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εμπορικό Δίκαιο

1034/7-11-08

τ. Γ΄

4.

Κούσουλας Χρήστος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

246/17-10-01

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ-ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.

Ιντζεσίλογλου Νικόλαος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κοινωνιολογία του Δικαίου

139/2-6-00

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

2.

Καλλίνικου Διονυσία
Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αστικό Δίκαιο- Πνευματική Ιδιοκτησία

912/10-11-09

τ. Γ’

3.

Σκαλίδης Ελευθέριος
Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο-μικής Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Εμπορικό Δίκαιο

140/22-8-1986

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4.

Αρχανιωτάκης Γεώργιος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

294/2-5-07

τ. Γ’

5.

Καρύμπαλη - Τσίπτσιου Γιαννούλα
Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

300/16-12-04

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

6.

Κλαβανίδου Δέσποινα Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

170/4-3-2010 τ. Γ’

7.

Κουνογέρη-Μανωλεδάκη Ευτυχία
Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

168/29-8-88

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

8.

Κουτσουράδης Αχιλλέας
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

206/27-8-03

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

9.

Παντελίδου Καλλιρόη
Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Αστικό Δίκαιο

307/10-4-08

τ. Γ’

10.

Παπαδοπούλου Δήμητρα
Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αστικό Δίκαιο

1079/9-11-10 τ. Γ΄

11.

Παπαζήση Θεοφανώ
Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

381/21-5-09

τ. Γ’

12.

Παπανικολάου Παναγιώτης
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αστικό Δίκαιο

51/26-5-94

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

13.

Παπαχρήστου Αθανάσιος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Αστικό Δίκαιο

1/10-1-90

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

14.

Πουλιάδης Αθανάσιος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

245/21-8-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ

15.

Ψούνη-Ζορμπά Νίκη
Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αστικό Δίκαιο

235/20-9-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ

16.

Δουβλής Βασίλειος
Καθηγητής

Γενικό Τμήμα Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

Εμπορικό & Οικονομικό

Δίκαιο

322/23-12-05

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

17.

Μιχαήλ-Θεόδωρος
Μαρίνος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Εμπορικό Δίκαιο

48/22-2-06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

18.

Περάκης Ευάγγελος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο

155/3-10-96

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

19.

Ρόκας Ιωάννης
Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης &Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο

67/16-4-98

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

20.

Τζουγανάτος Δημήτριος
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο

936/15-11-07

τ. Γ’

21.

Χατζηνικολάου- Αγγελίδου Ουρανία Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εμπορικό Δίκαιο

238/11-8-06

τ. Ν.Π.Δ.Δ.

22.

Ψυχομάνης Σπυρίδων
Καθηγητής

Τμήμα Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εμπορικό Δίκαιο

424/28-6-07

τ. Γ’

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής: 20/06/2012

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής : 32/20-06-2012

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤ/ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΕΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

Ιντζεσίλογλου
Νικόλαος

Καθηγητής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής ΑΠΘ.

«Κοινωνιολογία του Δικαίου»

139/2-6-00
τ. ΝΠΔΔ

2

Καλλινίκου Διονυσία

Καθηγήτρια, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής,
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

« Αστικό Δίκαιο-Πνευματική Ιδιοκτησία»

912/10-11-09 τ. Γ’

3

Σκαλίδης Ελευθέριος

Καθηγητής,Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

«Εμπορικό Δίκαιο»

140/22-8-86τ. ΝΠΔΔ

Ημερομηνία κατάθεσης εισηγητικής έκθεσης, αριθμ. πρωτ.: 598/23-08-2012

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος για την κρίση υποψηφίων: 5/11-10-2012

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: εννέα (9)
Σύνολο θετικών ψήφων: εννέα (9)