Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 24/9/2012.

Το εργαστηριακό μάθημα θα γίνεται ανάλογα με το τμήμα.

Για τα εργαστηριακά μαθήματα οι φοιτητές / φοιτήτριες θα χωριστούν σε 4 ομάδες:

Τμήμα A: ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 - 13:00

στο Κέντρο H/Y (ΚΕΥΠ), 1ος όροφος

οι φοιτητές με Αριθμό Μητρώου

1/13 - 45/13

Τμήμα B: ∆ΕΥΤΕΡΑ 13:00 - 15:00

στο Κέντρο H/Y (ΚΕΥΠ), 1ος όροφος

οι φοιτητές με Αριθμό Μητρώου

46/13 - 90/13

Τμήμα Γ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 - 13:00

στο Εργαστήριο 234, 2ος όροφος

οι φοιτητές με Αριθμό Μητρώου

91/13 – 115/13

Τμήμα Δ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 13:00 - 15:00

στο Εργαστήριο 334, 3ος όροφος

οι φοιτητές με Αριθμό Μητρώου

116/13 – μέχρι τέλους


  • ∆εν επιτρέπεται φοιτητής / φοιτήτρια να αλλάξει τμήμα. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο χρειαστεί να γίνει τότε θα πρέπει ο φοιτητής / φοιτήτρια να κάνει αμοιβαία αλλαγή με συμφοιτητή /τρια και να το δηλώσει στους διδάσκοντες κ. Μ. Σατρατζέμη ή Α.Χατζηγεωργίου, ή Η. Σακελλαρίου.
  • Επιτρέπονται μέχρι και 2 απουσίες στα εργαστηριακά μαθήματα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πάνω από 2 απουσίες τότε ο φοιτητής / φοιτήτρια χάνει την 1η εξεταστική (του Ιανουαρίου).


Βαθμολογία

  • 30% από πρόοδο (ημερομηνία εξέτασης θα ανακοινωθεί)
  • 15% από τις ασκήσεις
  • 55% από την τελική γραπτή εξέταση


Τι χρειάζεστε για το μάθημα

  • USB stick που θα το έχετε πάντα μαζί σας στο εργαστηριακό μάθημα