Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής - 7/12/2012
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Ανακοινώνεται ότι η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Στέφανου Φωτόπουλου με θέμα: «The Economics of Greek Banks' Internationalization in the South East European Transition Economies»

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7/12/2012, ώρα 1:00 μ. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο Κ, 3ος όροφος).

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.